Samenstellingsverklaring van de accountant, basis van wederzijds vertrouwen

23 oktober 2018 | Door:  Jeroen Wibier

Binnen onze accountantspraktijk geven wij accountantsverklaringen af. De samenstellingsverklaring is de meest voorkomende verklaring. Deze verklaring wordt door ons opgenomen in het accountantsrapport dat vooraf gaat aan de jaarrekening. Maar wat verklaart de accountant hier nu eigenlijk bij? In dit artikel ga ik hier verder op in.

Een accountant kan bij historische financiële informatie verschillende soorten opdrachten uitvoeren. Dit is afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever en de informatiebehoefte van de gebruiker. De accountant rapporteert over de opdracht in een accountantsverklaring. De meest voorkomende opdracht is de verklaring bij de jaarrekening.

Verklaringen

Er zijn verschillende soorten verklaringen:

Wat voor jaarrekening opdracht het ook is, in alle gevallen moet een accountant professioneel, integer, objectief, vakbekwaam en zorgvuldig zijn en de toevertrouwde informatie vertrouwelijk behandelen.

Een samenstellingsverklaring is opgebouwd in 3 onderdelen. De inhoud van de opdracht, de verantwoordelijk van het bestuur of ondernemer en de verantwoordelijkheden van de accountant.

Vertrouwen

Het belangrijkste kenmerk van de samenstellingsverklaring is vertrouwen. Wij helpen het bestuur of ondernemer namelijk met het samenstellen van de jaarrekening. Deze informatie om de jaarrekening samen te stellen wordt ontvangen van het bestuur of ondernemer. De accountant onderzoekt in principe niet of deze informatie correct is

Bij het samenstellen van de jaarrekening zijn er ook onderdelen waar de accountant het bestuur of de ondernemer helpt met het maken van schattingen of bij keuzes over grondslagen voor financiële verslaggeving. De accountant is deskundig op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving en voegt zijn kennis hierover toe. Omdat de accountant bij deze schattingen of keuzes helpt zal hij/zij dan ook altijd overleggen met het bestuur of ondernemer om er voor te zorgen dat de gemaakte keuzes worden begrepen en dat het bestuur of de ondernemer zijn verantwoordelijkheid voor de jaarrekening kan nemen.

Taak van de accountant

Wanneer de jaarrekening is opgesteld zal de accountant globaal nagaan of het beeld van de jaarrekening aansluit met zijn kennis van de organisatie. Als de accountant denkt dat de informatie van het bestuur niet compleet of onnauwkeurig is, dan zal hij het bestuur om aanvullende informatie vragen. Zo nodig zal de accountant zelf aanpassingen voorstellen.

Mocht de accountant de opdracht niet kunnen afmaken omdat het bestuur of de ondernemer geen informatie geeft of weigert om bepaalde aanpassingen te maken in de jaarrekening, dan geeft de accountant de opdracht terug.

Omdat de accountant het bestuur of de ondernemer helpt bij het maken van de jaarrekening geeft hij/zij geen conclusie over de jaarrekening. Als de gebruikers van de jaarrekening een oordeel of conclusie willen, moet een accountant een controle- of beoordelingsopdracht uitvoeren.

Jeroen Wibier

Jeroen Wibier

Senior klantbeheerder

088 2533015 | jwibier@alfa.nl


Meer over Jeroen