Banner

Provinciale subsidie Asbest eraf zon erop Overijssel

2 november 2021 | Door:  Gerrit Pullen

Er is weer een openstelling van provinciale subsidie voor verwijderen asbestdaken in de provincie Overijssel in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen.

Openstelling

De openstelling voor het aanvragen van deze subsidie is van 1 november 2021 tot 1 december 2021  voor 17.00 uur.

Wie komt in aanmerking?

De subsidie is beschikbaar voor eigenaren van asbestdaken, zowel particulieren als ondernemers.

Voorwaarden

Mee te sturen bijlagen

  1. Offerte verwijdering asbestdak bevat m² asbestdak, naam gecertificeerd bedrijf asbestsaneerder en offerte niet ouder dan 1 maand op moment aanvraag
  2. Offerte zonnepanelen aankoop en installatie bevat hoeveel kWh elektriciteit wordt opgewekt en offerte niet ouder dan 1 maand op moment van de aanvraag
  3. Jaarafrekening energieverbruik eigenaar asbestdak met eigen electriciteitsverbruik
  4. Indien zonnepanelen niet geplaatst worden op het gesaneerde asbestdak: een bewijsstuk waaruit blijkt dat het gesaneerde asbestdak (gedeeltelijk) ongeschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen
  5. Bewijs van bankrekening bijvoorbeeld kopie van bankafschrift of schermprint internetbankieren (naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn)
  6. Verleningsbrieven als er eerder de-minimissteun is ontvangen laatste 3 jaren
  7. Ondertekende machtiging indien aanvraag wordt ingevuld door gemachtigde

De afhandeling van de aanvraag is in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. Het beschikbare budget is € 150.000 voor 2021.

Subsidiebedrag

De opbouw van de subsidie gaat alsvolgt:
a.  De subsidie bedraagt een vastgesteld forfaitair bedrag van € 1.000,- per aanvrager
b.  In aanvulling op punt a, geldt voor een asbestdak vanaf 200 m² een toeslag van € 5,- per extra m², tot een maximum toeslag van € 4.000

Voorbeeld: Bij een te saneren dakoppervlak van 1.000 m² is de maximale subsidie € 5.000. De rekensom die daarbij hoort is € 1.000 (vastgesteld forfaitair bedrag) + € 4.000 (toeslag, namelijk 800 m² x € 5)

Subsidieverlening loop totdat het beschikbare budget is bereikt. De behandeltermijn van de aanvraag is maximaal 13 weken.

Heeft u vragen over deze regeling, heeft u hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag of wilt u dat wij de aanvraag voor u verzorgen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerrit Pullen

Gerrit Pullen

Bedrijfskundig adviseur

088 2533075 | gpullen@alfa.nl


Meer over Gerrit