Banner

Meer inzicht in jouw cijfers met de digitale jaarrekening in het Alfa Management Paneel

15 april 2022 | Door:  Riorden Knol

Sinds kort presenteren wij de jaarrekening digitaal aan de hand van het Alfa Management Paneel. Aan de inhoud van de jaarrekening verandert feitelijk niets en blijft zoals je van ons gewend bent. De digitale jaarrekening heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van de papieren variant. 

In zowel de balans als de winst- en verliesrekening kun je bijvoorbeeld binnen de gespecificeerde posten direct doorklikken naar onderliggende facturen van leveranciers (die digitaal gescand zijn). Zo kun je heel gemakkelijk herleiden hoe de kosten zijn opgebouwd. 

Je kunt ook heel overzichtelijk het bedrijfsresultaat per tijdvak (kwartaal/maand/half jaar) bekijken. Tevens is het mogelijk om een begroting op te nemen in de overzichten, waardoor je inzicht krijgt in je resultaatverwachting. De gerealiseerde cijfers worden ook per tijdvak vergeleken met de begroting, zodat afwijkingen tijdig gesignaleerd worden. Op deze manier zit je als ondernemer ‘dichter op de bal’ en kun je beter sturen op basis van actuele en betrouwbare cijfers. Wij schuiven graag even aan om deze cijfers met je door te nemen en samen naar de toekomst te kijken. 

In het Alfa Management Paneel is het ook mogelijk een liquiditeitsprognose te maken. Hierdoor krijg je snel inzicht in je liquiditeit en kun je op korte termijn beslissingen maken. Het Alfa Management Paneel geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven en het verloop van de stand van je rekening-courant. 

Heb je vragen over de digitale jaarrekening? Neem dan contact op met je klantbeheerder. Alfa blijft zo persoonlijk maar ook online dichtbij! 

Bekijk ook eens dit artikel, met hierin een filmpje over het Alfa Management Paneel.

Riorden Knol

Riorden Knol

Bedrijfskundig adviseur

088 2533093 | rknol@alfa.nl


Meer over Riorden