Rick Hoksbergen

Rick Hoksbergen

Relatiemanager

Samen met het team sta ik dicht naast de ondernemer. Onze passies zijn ontzorgen en adviseren, zelf richt ik mij vooral op de strategische advisering. Gebruikmakend van mijn internationale kennis(sen) en een visie gericht op de toekomst ben ik graag uw gesprekspartner.


Recente artikelen van Rick

Pijn aankoop fosfaatrechten zichtbaar

Pijn aankoop fosfaatrechten zichtbaar

27 juli 2019

De liquiditeit bij melkveehouders staat onder druk. Hierbij is het erg bepalend waar je naar kijkt. Op procesniveau draait het prima, maar er moesten koeien ingeleverd worden. De financieringslasten beginnen nu zwaar door te drukken.

Ontwikkelen van duurzame economie

Ontwikkelen van duurzame economie

19 februari 2019

"Alfa is geen duurzaamheidsactivist, maar begrijpt het algehele belang van het ontwikkelen van een duurzame economie.” Volgens Rick Hoksbergen betekent dat vooral, dat hij en zijn collega’s kiezen voor denken op de lange termijn.