Banner

Wat als jij de kosten van je CO2-uitstoot zou moeten betalen?

21 mei 2021 | Door:  Machiel Kars

Er bestaat al een CO2-heffing voor grote industriële bedrijven die onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Een groot aantal sectoren is hier nog van uitgezonderd. Stel nu eens dat deze heffing binnenkort breed wordt uitgerold. Stel ook dat het hele mkb rechten moet kopen om te mogen vervoeren met uitstoot van CO2, of te bouwen met uitstoot van CO2. Wat zijn dan de extra jaarlijkse kosten voor een transportbedrijf? Of voor een bouwbedrijf?  

De prijs voor CO2 doorbreekt voor het eerst de 50 euro, stond er onlangs in het Financieele Dagblad. En de prijs om een ton CO2 te mogen uitstoten in Europa stijgt maar door,  was ook te lezen in dit artikel. Ter vergelijking: begin januari 2018 was die prijs nog maar 7,80 euro. Ik merk in het midden- en kleinbedrijf nog niet zoveel aandacht voor de kosten van CO2-uitstoot en de eventuele kostenprikkel om hier efficiënter mee om te gaan. Ook in mijn beroepsgroep van accountants is het nog niet een hot item. Toch schrik ik ervan als ik dit lees.

Mijn schrik is niet omdat ik die 50 euro nou zo bijzonder vind. Die zegt mij persoonlijk niet zo veel. Is 50 euro te veel, of beter gezegd: wat mag een ton CO2-uitstoot kosten? En wat is een ton CO2 eigenlijk? Ik heb even gezocht op internet. De bandbreedte van wat je aan informatie kunt vinden is heel erg groot. Dat maakt het soms ook zo ongrijpbaar en moeilijk meetbaar. Pin me niet vast op exacte gegevens, maar zie het als richting.

Een ton CO2 is (volgens Climate Neutral Group):

Om die ene ton CO2-uitstoot te compenseren moeten vijftig bomen een jaar groeien.  

Als de jaarlijkse CO2-uitstoot wordt ingeperkt vanwege politieke akkoorden, is het logisch dat de rechten zullen stijgen in ‘waarde’ en dus ook in kosten. Die doorbraak van 50 euro kan over een aantal jaar weleens een lachertje zijn, net zoals we nu kijken naar die 7,80 euro van begin 2018. 

Wat kun je doen?

Voor mij was het een signaal om eens kritisch te kijken: wat kunnen we nú alvast doen om in de toekomst de eventuele CO2-heffing te verminderen? Nadat ik het artikel had gelezen was ik me al bewuster van mijn eigen CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld zodra ik de auto pakte, of plastic (keurig gescheiden) weggooide. Maar wat kun je als mkb-ondernemer doen? Zomaar wat ideeën:

Het gaat om leefbaarheid

Samenvattend: het is de rol van iedere ondernemer, accountant en adviseur om hier een visie op te ontwikkelen en dit bespreekbaar te maken. Misschien niet met directe oplossingen op korte termijn, maar wel met ideeën om voorbereid te zijn en verantwoordelijkheid te nemen in deze discussie.  

Het gaat namelijk niet enkel om 50 euro betalen voor CO2-rechten. Het gaat primair om de leefbaarheid van onze planeet. Daarom ga ik graag het gesprek aan om de CO2-uitstoot van je bedrijf meetbaar te maken. Meetbaar betekent ook: besparingen meetbaar en daarmee ook stuurbaar maken. Ga je met mij dit gesprek aan? 

Machiel Kars

Machiel Kars

Relatiemanager

088 2532343 | mkars@alfa.nl


Meer over Machiel