Banner

Verbouw of uitbreiden bestaande stal kan ook in de MIA\Vamil!

30 november 2018 | Door:  Dirk-Yde Sjaarda

Bij de meeste agrarische ondernemers is bekend dat bij het bouwen van een nieuwe stal gebruik kan worden gemaakt van milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving (Vamil). De stal dient dan te voldoen aan de voorwaarden van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Het verbouwen of uitbreiden van een bestaande stal kan hier echter ook voor in aanmerking komen!

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een stal die voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijnstof, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het MDV-certificaat dient een bedrijf op elk thema een minimaal aantal punten te behalen volgens het certificatieschema van SMK.
Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 % van het investeringsbedrag. Met Vamil kun je 75 % van de investeringskosten willekeurig afschrijven op een door jezelf te bepalen tijdstip. Dit levert een liquiditeitsvoordeel op. Een gangbare stal kan tot slechts 50 % van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Een MDV-stal komt ten hoogste voor € 5.000 per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor MIA\Vamil.

Verbouw van een bestaande stal

Om bij de verbouw of renovatie van een bestaande stal in aanmerking te komen voor MIA\Vamil dien je allereerst je reguliere roostervloer te vervangen door een emissiearme vloer. Deze nieuwe vloer mag een maximale ammoniakemissie hebben van 8,6 kg ammoniak per dierplaats. Er zijn een beperkt aantal emissiearme vloeren die daaraan voldoen.
Indien er op de overige thema’s voldoende punten worden behaald kun je de stal laten certificeren voor MDV. Een lastig punt is vaak dat de maatvoering van oudere stallen (zoals boxbreedte en -lengte en breedte loopgangen) niet voldoen aan de gestelde criteria. Hierdoor wordt het een stuk lastiger om voldoende punten te behalen op het certificatieschema.

Uitbreiden van een bestaande stal

Bij het verlengen of verbreden van een bestaande stal kan ook uitsluitend het nieuwe gedeelte worden gecertificeerd voor MDV. Er mag in dat geval geen vrij dierverkeer mogelijk zijn tussen het oude gedeelte met traditionele roosters en het nieuwe emissiearme gedeelte. Tevens mag de mestkelder van een ammoniak reducerende vloer niet in verbinding staan met de mestkelder van de ruimte met traditionele roosters. Daarnaast geldt natuurlijk ook dat op de andere thema’s voldoende punten moeten worden behaald.

Overige subsidiemogelijkheden

De zogenoemde diervriendelijke vloeren worden tevens gesubsidieerd vanuit de regelingen Jonge Landbouwers (3 december 2018 t/m 8 februari 2019) of Fysieke Investeringen - Fryslân 2018 (t/m 15 januari 2019). In de laatstgenoemde regeling komen ook andere investeringen/aanpassingen die een aantoonbaar positief effect hebben op het dierenwelzijn (zoals borstels, mestschuiven e.d.) in aanmerking voor een subsidiebijdrage.

Zoals je merkt, zijn er momenteel volop subsidiemogelijkheden om je stal te verduurzamen. Naast de genoemde subsidies kun je misschien ook nog gebruik maken van de energie-investeringsaftrek. Het is de kunst om al deze regelingen zo optimaal mogelijk te benutten en te combineren. Uiteraard kan Alfa Accountants en Adviseurs Leeuwarden je hierbij van dienst zijn.
Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Dirk-Yde Sjaarda of onze subsidiespecialist Kees-Jan Dijk.

Dirk-Yde Sjaarda

Dirk-Yde Sjaarda

Relatiemanager

088 2532307 | dsjaarda@alfa.nl


Meer over Dirk-Yde