Banner

Rust en inzicht met het Persoonlijk Financieel Overzicht van Alfa

15 april 2021 | Door:  Corine van der Maden

Onzekerheid over je financiële situatie kan je bij tijd en wijle behoorlijk bezig houden. Met name als zich een wijziging voordoet in je omstandigheden. Die wijzigingen kunnen van allerlei aard zijn, in positieve en in negatieve zin, gewenst of ongewenst. Wat ze gemeen hebben, is dat ze altijd ook financieel effect sorteren.

Jij en je partner verheugen je op de komst van een kindje. Jullie zijn daarom van plan minder te gaan werken. Wat doet dat met je besteedbare inkomen? Je begrijpt zo wel dat meer kosten en minder inkomen een dubbel effect zal hebben. Kun je je leefstijl straks voortzetten, ben je nog in staat dat huis te kopen of zul je de tering toch wat naar de nering moeten zetten? Je hebt eigenlijk geen idee, maar maakt je in je achterhoofd toch wat zorgen. Je mist overzicht. Of je wilt je kinderen laten studeren en daar financieel aan bijdragen. Wat kun je eigenlijk missen?
Je overweegt een vakantiewoning aan te schaffen, eerder met pensioen te gaan, je bedrijf te verkopen of je eenmanszaak om te zetten in een V.O.F., je wilt in 2025 echt die wereldreis maken… Het kan zijn dat je huwelijk dreigt uit te lopen op een echtscheiding, of je partner komt te overlijden.

In ieders leven doet zich vroeg of laat wel iets voor. Wat kun je je straks nog permitteren? Meer inzicht geeft meer rust. Daarom heeft Alfa het PFO ontwikkeld: het Persoonlijk Financieel Overzicht.

Nadat je ons hiervoor toestemming hebt gegeven, laden we van allerhande externe partijen gegevens in het Persoonlijk Financieel Overzicht. Denk daarbij aan de gegevens uit de voor ingevulde aangifte van de Belastingdienst, standen van bank- en spaarrekeningen bij banken, opgebouwde pensioenaanspraken, de eventuele schuld bij DUO, WOZ-waarden van vastgoed, e.d. Die basisgegevens vullen we aan met gegevens waarover externe partijen niet beschikken, met daarbij de gewenste besteedbare liquiditeiten nu en in de toekomst (uiteraard naar de toekomst geïndexeerd en rekening houdend met inflatie). Zo ontstaat een maatwerk financieel plan. Daarmee kunnen wij je overzichtelijk laten zien of je je gewenste leefstijl kunt voortzetten of dat er toch  tekorten ontstaan en zo ja in welk jaar. We zetten de effecten van verschillende keuzes en mogelijke oplossingen voor je naast elkaar. Doorgerekend naar de nabije en de verre toekomst.

Met het PFO hebben wij een prachtig product waarmee we vlot en duidelijk inzicht kunnen bieden aan onze klanten. Alleen al het concrete overzicht en de grip die wij onze klanten daarmee kunnen bieden, zorgt keer op keer voor opluchting en een opgeruimd gemoed.

Wil jij ook een meer concreet inzicht in jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact met mij op.

Corine van der Maden

Corine van der Maden

Fiscaal adviseur

088 2532348 | cvdmaden@alfa.nl


Meer over Corine