Banner

Plannen in onplanbare tijd

5 februari 2021 | Door:  Machiel Kars

Afgelopen weken heb ik gelukkig weer gesprekken met ondernemers mogen voeren. Vanwege de nieuwe start bij Alfa, allemaal nieuwe contacten voor mij. Maar wat mij in al deze gesprekken, variërend van transport-
ondernemer tot jachtenbouwer, steeds weer opvalt, is het enthousiasme, maar vooral ook het continue schakelen tussen verschillende mogelijkheden.

In Trouw stond 4 februari jl. een artikel dat mij raakte. We hadden juist de avond ervoor met één van onze zoons gesproken over hoe “de jeugd” zich voelt. In het kader van zijn opleiding was dit gesprek in de klas gevoerd en daarbij kwam naar voren dat bijna iedereen zich momenteel onrustig en ongelukkig voelde.

Het artikel in Trouw had als titel “leer jongeren om zich te vervelen”. En het ging erover dat wij jongeren afhankelijk hebben gemaakt van planningen.  Alles is gepland qua studie, er zijn protocollen en studiehandleidingen en die moeten strikt worden gevolgd. Vrije tijd is vol gepland met sport en bijbanen. We zijn veel gericht op prestatie en meetbaarheid. En dat planbare valt nu grotendeels weg.

En dan stel ik als accountant aan de ondernemer de vraag over zijn verwachtingen voor 2021 tot pakweg 2025. Terugkijkend naar afgelopen jaar moet ik dan vaak om mezelf lachen. Hoezo verwachting?  hoezo planbare economie? En toch ga ik iedere keer graag weer dit gesprek aan, omdat nadenken over scenario’s de kans op adequaat kunnen reageren in een onzekere tijd vergroot.

Dit gesprek ga ik de komende maanden weer met veel relaties aan. Wat is je doel, waarom doe je wat je doet, wat is er nodig om je doel te behalen en wat spreken we dan concreet af. En dat is misschien wel de kern van het plannen als ondernemer en als accountant naast de ondernemer. We hebben een doel voor ogen en zien precies (een rechte lijn) hoe dit te bereiken. Maar de praktijk is dat de stip op de horizon is bepaald en we er al bijsturend naar toe slingeren.                                                                                                                        

Machiel Kars

Machiel Kars

Relatiemanager

088 2532343 | mkars@alfa.nl


Meer over Machiel