Banner

Pijn aankoop fosfaatrechten zichtbaar

27 juli 2019 | Door:  Jelmer Sietzema

De liquiditeit bij melkveehouders staat onder druk. Hierbij is het erg bepalend waar je naar kijkt. Op procesniveau draait het prima, maar er moesten koeien ingeleverd worden. De financieringslasten beginnen nu zwaar door te drukken.

In het eerste halfjaar 2019 is er 17.000 kg melk minder geproduceerd op bedrijfsniveau dan in deze periode 2018. Een daling van 3 %. Deze daling is voor de helft verklaarbaar door minder koeien en voor de andere helft door de productiedaling per koe. Er is dit eerste halfjaar 100 kg melk per koe minder gemolken. Dit terwijl het % afkalvingen hoger ligt en dus aangenomen mag worden dat het gemiddelde lactatiestadium lager is dan vorig jaar. De productiestijging per koe van de afgelopen jaren lijkt vooral een gevolg te zijn van de snelle selectie in de veestapel. De kunst zit er nu in om het management mee te laten groeien zodat het productie niveau gehandhaafd kan worden.

Kosten

Ondanks 3 % minder liters, is er circa € 1.000 meer beschikbaar voor de vaste lasten. De melkprijs – die circa 1,1 cent hoger was dan dezelfde periode vorig jaar – is in deze plus de belangrijkste factor. Er is nagenoeg niet bespaard op de kosten. Wel is bespaard op de hoeveelheid krachtvoer – zo’n 87 kg per koe minder – maar de totale kosten voor aankoop voer zijn nagenoeg gelijk gebleven. Met de hitte van deze maand en de dreiging van een muizenplaag ligt er een grote uitdaging om de voer- en veekosten in de hand te houden het 2e halfjaar.

Liquiditeit onder druk

Ondanks dat er circa € 1.000 meer beschikbaar is voor de vaste lasten, staat de liquiditeit onder druk. Dit zien we ook in de liquiditeitsmarge. Het eerste halfjaar is de periode met de meeste teeltkosten en kan gezien worden als een investering voor het 2e halfjaar. Het gemiddelde bedrijf kwam zo’n € 20.000 tekort deze periode. Daarbij valt op dat de aflossingen met ¾ cent per kg melk oplopen. Daarnaast loopt privé ¼ cent op, zodat samen de Kritieke MelkOpbrengst (KMO) met 1 cent oploopt. Dit lijkt het gevolg te zijn van de oplopende belastingdruk en snelle aflossing op fosfaatrechten (en leasecontracten).

Ondernemerschap

Het zijn halfjaarcijfers, dus in de 2e helft kan er nog het nodige veranderen. Wel begint het beeld te ontstaan dat de investering in uitbreiding momenteel niet meer gezond gefinancierd kan worden, bij de huidige prijzen van grond en fosfaat.  De vraag is of het management op het gemiddelde bedrijf meegroeit met de financiering op het gemiddelde bedrijf. Hier moet je als ondernemer scherp boven op zitten. Niet alleen met kwartaalcijfers, maar ook door voor jezelf en jou bedrijf een budget op te stellen. Dan heb je in beeld welke prestaties je neer moet zetten om het liquide rond te kunnen zetten.

Jelmer Sietzema

Jelmer Sietzema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532316 | jsietzema@alfa.nl


Meer over Jelmer