Banner

Paarden, landbouwvrijstelling en opwaardering: waar kies jij voor?

12 november 2021

Wie aan de landbouwvrijstelling en opwaardering van landbouwgrond denkt, denkt daarbij niet snel aan de paardenhouderij. Dat zou wel moeten omdat het ook voor de paardenhouderij erg zinvol is om hier serieus naar te kijken. Want als op jouw hippische bedrijf de landbouwvrijstelling van toepassing is, is het verstandig een besluit te nemen; ga ik het land wel of niet opwaarderen? 

Landbouwvrijstelling

Wat houdt de landbouwvrijstelling eigenlijk in? Als een ondernemer iets verkoopt, is het verschil tussen opbrengst en balanswaarde meestal belast met inkomstenbelasting. Daar bestaat een belangrijke uitzondering op: de landbouwvrijstelling. Als die van toepassing is, is de winst belastingvrij. Het gaat om de winst op in jouw eigen bedrijf gebruikte cultuurgrond, erf en de ondergrond van bedrijfsgebouwen. Daarbij kan het om enorm hoge belastingvrije bedragen gaan.
Deze landbouwvrijstellingsregeling staat onder druk. De Algemene Rekenkamer lijkt begin 2021 de overheid zelfs voor te stellen om die regeling af te schaffen, maar tot op heden is hierover nog onvoldoende duidelijkheid. Als de regeling al wordt afgeschaft, zou het logisch zijn dat een “overgangsregeling” wordt ingevoerd. Maar ook dat is niet zeker.

Opwaardering

Bij opwaardering van de grond wordt de boekwaarde belastingvrij opgehoogd tot de actuele agrarische waarde. Als de landbouwvrijstelling zou worden ingetrokken, verlaag je door opwaardering, de toekomstige te betalen belasting. Belasting die meestal betaald moet worden bij verkoop of staking van jouw bedrijf.   

Voorbeeld intrekking zonder overgangsregeling

Jij bent eigenaar van land, waarvan de balanswaarde momenteel (2021) 210.000 euro is en de huidige agrarische waarde 370.000.
Stel dat de landbouwvrijstelling op 1 januari 2025 wordt ingetrokken, zonder dat een overgangsregeling kan worden toegepast.
Jij verkoopt in 2025 land voor 400.000. Dan is de belaste winst 190.000.
Als jij dat land in 2021 onbelast opgewaardeerd had tot 370.000, dan is de belaste winst in 2025 geen 190.000, maar 30.000!

Drie mogelijkheden

Kortgezegd heb je dus drie verschillende mogelijkheden:

Paardenhouderij en landbouwvrijstelling

Het is niet vanzelfsprekend dat de landbouwvrijstelling op de paardenhouderij van toepassing is.
De belastingrechter heeft in hoofdlijn als volgt geoordeeld: 

De landbouwvrijstelling geldt niet als er sprake is van een manege of van het fokken, africhten en trainen van paarden ten behoeve van de paardensport. Oftewel: wel landbouwvrijstelling als buiten het voeren en huisvesten van paarden, de omvang van aanvullende “diensten” beperkt is.

Onderneem actie

Ingeval de landbouwvrijstelling op jouw bedrijf van toepassing is, adviseren wij jou een besluit te nemen: wil ik wel of niet overgaan tot opwaardering van land? Het gaat er ons niet om welk besluit jij neemt maar wel dát jij een besluit neemt.
Als de landbouwvrijstelling op jouw paardenbedrijf van toepassing is en als jij niet het risico wilt lopen dat intrekking van de landbouwvrijstelling “zonder mooie overgangsregeling” plaatsvindt, onderneem dan actie.

Wij kunnen beoordelen op welke wijze dat in jouw situatie mogelijk en zinvol is.