Banner

Melkcertificaten FrieslandCampina:uitsluitsel over winst bij omwisseling!

1 december 2021 | Door:  Jeroen Boele

Per 1 januari 2022 voert FrieslandCampina een systeem van melkcertificaten in. Elk melkveebedrijf moet per kg geleverde melk 8 cent aan melkcertificaten hebben. Bij een levering van 1 miljoen kg moet je dus beschikken over 80.000 euro aan melkcertificaten. Als de melkhoeveelheid stijgt, heb je meer certificaten nodig.

De economische en fiscale aandachtspunten van de melkcertificaten zijn toegelicht in een artikel op 1 november 2021. Toen waren er nog vragen rondom de fiscale aspecten waar nu vanuit de belastingdienst deels uitsluitsel over is.

Fiscale aspecten

De koopsom aan melkcertificaten kan worden voldaan door bijvoorbeeld ledencertificaten of obligaties om te zetten in melkcertificaten. Ledencertificaten staan vaak voor een lager bedrag op de balans dan de werkelijke waarde (= 50 euro) plus rente. Bij obligaties is dat meestal niet het geval.
Als ledencertificaten worden omgezet in melkcertificaten, ontstaat er fiscale winst. Dat is overigens ook het geval als ledencertificaten in obligaties vast worden omgezet.

Uitstel belastingheffing over winst bij omwisseling van ledencertificaten

De belastingheffing over de winst bij omwisseling van ledencertificaten kan worden uitgesteld, door toepassing van de “herinvesteringsreserveregeling”.
De belastingdienst heeft daarmee ingestemd, maar verbindt daar wel twee voorwaarden aan. De eerste voorwaarde is dat de omwisseling vóór 2023 plaatsvindt. De tweede voorwaarde is dat de winst wordt gebruikt voor aanschaf van “bedrijfsmiddelen waarover in 10 jaar of minder wordt afgeschreven”. Denk bijvoorbeeld aan een trekker. De winst wordt dan op de koopsom van de trekker afgeboekt. Over dat lagere bedrag mag vervolgens afgeschreven worden.
De winst kan niet worden afgeboekt op bijvoorbeeld de investering in een gebouw. De belastingdienst staat ook niet toe de winst af te boeken op verkregen melkcertificaten.
De winst die bij omwisseling van ledencertificaten wordt gerealiseerd, mag overigens wel worden afgeboekt als daarvoor obligaties-vast worden verkregen, maar dat voert buiten het kader van dit artikel.

2%-korting

In sommige gevallen, wordt door FrieslandCampina een korting van 2% toegepast. Dat gebeurt als de storting op melkcertificaten plaatsvindt door omzetting van ledenobligaties-vrij die in 2021 zijn gekocht.
De belastingdienst heeft hierover nog geen visie bekend gemaakt. Wij verwachten echter dat die korting van 2% niet direct in het inkomen hoeft te worden opgenomen.

Storting op melkcertificaten soms geen fiscaal vraagstuk

Het fiscale vraagstuk over de “winst bij omzetting ledencertificaten” ontstaat meestal niet als de koopsom van melkcertificaten wordt voldaan door:

Renteloze lening/uitgestelde betaling

De koopsom van melkcertificaten kan onder voorwaarden renteloos van FrieslandCampina worden geleend.

De belastingdienst heeft gemeld dat die “renteloosheid” voor de melkveehouder fiscaal geen gevolg heeft. De lening en de verkregen melkcertificaten worden voor de “nominale waarde” op de bedrijfsbalans opgenomen.

Wel bedrijfsmiddel, geen afschrijving, geen investeringsaftrek

Melkcertificaten zijn een bedrijfsmiddel en behoren tot het ondernemingsvermogen. Het behoort dus niet tot het privévermogen van “box 3”.
Op de melkcertificaten kan overigens niet fiscaal worden afgeschreven en investeringsaftrek kan ook niet worden verkregen.

Ondersteuning

De vernieuwing van de ledenfinanciering bij FrieslandCampina is een verandering op jouw bedrijf. De coöperatie geeft voldoende mogelijkheden om de koopsom van de melkcertificaten in te kunnen vullen, maar het is en blijft een financieringsvraagstuk. Hoe je dit invult, is sterk afhankelijk van de financiële positie op je bedrijf. Heb je vragen of zoek je ondersteuning bij dit vraagstuk? Neem dan contact op met de specialisten van Alfa, met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij.

Jeroen Boele

Jeroen Boele

Fiscaal adviseur

088 2532300 | jboele@alfa.nl


Meer over Jeroen