Banner

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020: voordeliger kan het soms wel!

13 februari 2020 | Door:  Ruud Spithoff

Hoe leuk is dit! Geld verdienen met de investeringsaftrek. Verschillende interpretaties van de wettekst zorgen voor zeer verschillende uitkomsten voor de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) .

Let op: in 2021 verandert de KIA.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) voor de vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap is in beweging. Hierna wordt melding van een VOF gemaakt, maar het heeft op alle drie samenwerkingsvormen betrekking.

Er zijn recente ontwikkelingen in de rechtspraak over de KIA die bij een VOF veel meer aftrek kunnen opleveren dan voorheen gedacht. De KIA is van toepassing als er wordt geïnvesteerd in bepaalde bedrijfsmiddelen zoals gebouwen, installaties en machines. De aftrek is afhankelijk van de hoogte van de investering. Met bijvoorbeeld een investeringsbedrag tussen de € 58.238,- en € 107.848,- gaat dat in 2020 om een aftrekbaar bedrag van € 16.307,-.

De eenmanszaak en BV

Voor de eenmanszaak en BV is het duidelijk. De KIA wordt toegepast op basis van de tabel en komt in mindering op de winst. Als een eenmanszaak investeert voor € 80.000, bedraagt de KIA € 16.307. Voor de VOF kan echter wel een discussie ontstaan.

En nu de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor de VOF

Stel er is sprake van een VOF met vier maten (ieder 25%). De VOF investeert voor € 80.000,- in bedrijfsmiddelen. Er is dus recht op een KIA van € 16.307,-. De belastingdienst is van mening dat iedere maat voor een vierde daarvan gerechtigd is, in dit geval € 4.076 (€ 16.307,- / 4). Rechtbank Gelderland oordeelde op 3 december 2019 echter dat alle vennoten het gehele bedrag van de KIA in aftrek mogen brengen. Dat gaat dan dus om een bedrag van 4 x € 16.307,-. Dat is (ten opzichte van de visie van de belastingdienst) een verschil van maar liefst € 12.230,- per persoon!

Visie van de Hoge Raad

Dat klinkt mooi maar het is nog afwachten wat de Hoge Raad van bovenstaande vindt. De Advocaat-Generaal (adviseur) van de Hoge Raad heeft op 16 januari 2020 in ieder geval gezegd dat de uitleg van de rechtbank in strijd is met de bedoeling van de wetgever.
De Hoge Raad moet nog oordelen: als je jouw rechten veilig wil stellen, kan je het voordelige standpunt van de rechtbank in de belastingaangifte innemen! Maar ook als de aangifte al is ingediend en de belastingaanslag recent is opgelegd, kan je deze voordelige werkwijze nog volgen. Dan moet wel tijdig actie ondernomen worden.
Maar: houd er natuurlijk wel rekening mee dat de belastingdienst waarschijnlijk niet akkoord gaat met de uitleg van de rechtbank (tot de visie van de Hoge Raad bekend is).

Investeren op persoonlijke naam

Een geheel andere situatie ontstaat als de vier vennoten “op persoonlijke naam” (niet op naam van de VOF) investeringen doen. Dat heeft vaak minder investeringsaftrek tot gevolg dan wat de rechtbank in december 2019 besloot (maar ja, de kans is best groot dat de Hoge Raad die uitspraak niet gaat volgen). Keerzijde is dat bij dat “persoonlijk investeren” vaak veel meer investeringsaftrek verkregen wordt dan uit toepassing van de wettelijke tabel zou blijken. Over deze voordelige investeringsplanning bestaat veel minder discussie met de belastingdienst (in enkele situaties is er nog wel sprake van verschillende visies).

Tot slot

Zoals je hierboven kunt lezen is “geld te verdienen met de investeringsaftrek”. De toepassing van de  KIA is momenteel erg in beweging bij investeringen van o.a. de VOF en maatschap. Verschillende interpretaties van de wettekst zorgen voor zeer verschillende uitkomsten voor de KIA. Heb je vragen over wat deze rechtspraak voor jou betekent? Of heb je vragen over de recente ontwikkelingen op het gebied van de KIA? Neem gerust contact met ons op.

Ruud Spithoff

Ruud Spithoff

Fiscaal adviseur

088 2532329 | rspithoff@alfa.nl


Meer over Ruud