Banner

Kleine windmolens voor agrariërs in Fryslân

28 augustus 2020 | Door:  Dirk-Yde Sjaarda

Boeren in Fryslân mogen sinds kort maximaal drie kleine windmolens op hun erf plaatsen om elektriciteit voor hun eigen bedrijf op te wekken. De  ashoogte van de molen is maximaal 15 meter.

Er zijn inmiddels verschillende partijen actief in Fryslân. Zij leveren verschillende typen kleine windmolens die variëren in een jaarlijkse energieproductie van 30.000 tot ongeveer 90.000 kWh, afhankelijk van het type molen en de locatie.

Eigen stroombehoefte

Er is besloten om alleen kleine windmolens op agrarische bedrijven toe te staan en het maximale geïnstalleerde vermogen te koppelen aan de eigen stroombehoefte. Het gemiddelde stroomverbruik van de afgelopen drie jaren kan daarbij als leidraad worden genomen.

Wanneer een kleine windmolen wordt gecombineerd met zonnepanelen kan het voorkomen dat op enig moment sprake is van teruglevering aan het elektriciteitsnet. Dit vormt echter geen probleem, zolang dit maar passend is op de bestaande netaansluiting van het bedrijf.

Vergunning nodig

Voor het plaatsen van een of meerdere kleine windmolens dient een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Normaal gesproken wordt daarover binnen acht weken een besluit genomen. Om een kleine windmolen te kunnen plaatsen, dienen bedrijven wel de mogelijkheid van zon op dak te hebben onderzocht.

Er moet worden gekeken in hoeverre dat een reëel alternatief is. Indien dit het geval is, vindt er een afweging plaats of vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit het plaatsen van zonnepanelen niet een betere manier is om in de eigen stroombehoefte te voorzien. Hoe hier concreet invulling aan wordt gegeven is vooralsnog niet duidelijk.

Combinatie met zonnepanelen

De combinatie van één of meerdere kleine windmolens met zonnepanelen op het dak is interessant voor een gelijkmatige energieopwekking over het hele jaar. Het zorgt bovendien voor meer balans op het elektriciteitsnet, waardoor het aanpassen van je aansluiting mogelijk niet nodig is. Met zonnepanelen wordt voornamelijk in de zomer en overdag energie geproduceerd. In de winter waait het over het algemeen meer en wordt er ook ’s nachts energie opgewekt.

Het directe eigen stroomverbruik van de windmolen en zonnepanelen ligt in deze situatie dan ook hoger dan wanneer alleen gebruik wordt gemaakt met zonnepanelen. Het maakt voor je energiekosten evenwel niet uit of je gebruik maakt van je eigen geproduceerde stroom of van je gesaldeerde stroom. Tenminste, zolang de salderingsregeling geldt tot en met 2022. Daarna wordt deze stapsgewijs afgebouwd en wordt het aantrekkelijker om zoveel mogelijk opgewekte energie direct zelf te verbruiken.

Subsidiemogelijkheden

Ook op het gebied van diverse subsidieregelingen lijkt een combinatie van een kleine windmolen en zonnepanelen een interessante optie. Wij benoemen hieronder de mogelijkheden:

Meer weten?

Meer weten of ben je benieuwd naar je subsidiemogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.

Dirk-Yde Sjaarda

Dirk-Yde Sjaarda

Relatiemanager

088 2532307 | dsjaarda@alfa.nl


Meer over Dirk-Yde