Banner

Jola subsidie

5 december 2017 | Door:  Kees-Jan Dijk

De POP3 subsidie voor jonge landbouwers is weer open gesteld. Aanvragen kunnen worden gedaan van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018.

Voorwaarden

Wanneer zou je in aanmerking kunnen komen voor de subsidie:

Samenwerkingsverbanden

Ben je jonge landbouwer en neem je deel in een samenwerkingsverband, dan kan je ook voor de subsidie in aanmerking komen. Wel gelden er dan nog enkele aanvullende voorwaarden:

Aanvragen

De subsidie is niet bedoeld voor vervangingsinvesteringen. De investering moet een modernisering zijn die een aanzienlijke bijdrage levert aan verduurzaming. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 20.000. Een aanvraag mag voor meerdere investeringen worden ingediend, maar dan mogen de investeringen uit maximaal drie categorieën van de investeringslijst komen. Er geldt dan geen minimum investeringsbedrag per afzonderlijke investering.

De te verkrijgen subsidie kan op twee manieren berekend worden;

  1. Forfaitaire berekening;
    Berekening op basis van een verlaging per niet-jonge landbouwer als bedrijfshoofd.Het subsidiebedrag wordt verlaagd met 20% voor elke niet-jonge landbouwer als bedrijfshoofd in het bedrijf, tot een maximum van 80%.
  2. Eigen vermogen toets;
    Berekening op basis van de verdeling van het eigen vermogen van het landbouwbedrijf. Hiervoor is een accountantsverklaring verplicht. Hierin staat het percentage eigen vermogen van het bedrijf en de verdeling onder de bedrijfshoofden.   

 

Kees-Jan Dijk

Kees-Jan Dijk

Bedrijfskundig adviseur

088 2532322 | kdijk@alfa.nl


Meer over Kees-Jan