Banner

Investeringssubsidie voor machines voor het vernietigen van groenbemesters en vanggewassen

30 mei 2024 | Door:  Tjalling Dekker

Op 20 juni wordt er een landelijke investeringsregeling opengesteld met als doel het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen: de subsidie geïntegreerde gewasbescherming. De sluitingsdatum is 28 juni. Er kan subsidie worden aangevraagd voor investering in machines, maar ook voor innovatieprojecten (vanaf 3 juni).

Type machines

Er kan een aanvraag worden ingediend voor maximaal één machine waarmee een groenbemester of vanggewas kan worden vernietigd, afgemaaid, verhakseld, gefreesd of ondergewerkt. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. Daarnaast is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor een praktijkrijp bedrijfsmiddel dat als doel heeft ziekten, plagen en onkruiden directe en op een niet-chemische manier te bestrijden.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage bedraagt 35 procent met een minimaal subsidiebedrag van 5.000 euro en maximaal subsidiebedrag van 75.000 euro. Als goedkeuring wordt verleend, ontvang je binnen twee weken 80 procent van het aangevraagde subsidiebedrag. Het is belangrijk dat de machine wordt aangeschaft binnen een maand na goedkeuring.

Subsidie aanvragen

Is er door een bedrijf vorig jaar al subsidie ontvangen, dan is aanvragen dit jaar niet meer mogelijk.
Voor het aanvragen is eHerkenning niveau 3 of hoger nodig. Bij de aanvraag dient een Verklaring geen onderneming in moeilijkheden te worden ingestuurd en een offerte van het bedrijfsmiddel. Het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van loting en dus niet meer op volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie of het aanvragen van de subsidie kun je contact opnemen met Willem Sikkema of Tjalling Dekker.

Tjalling Dekker

Tjalling Dekker

Bedrijfskundig adviseur

088 2532314 | tdekker@alfa.nl


Meer over Tjalling