Banner

Hoge landbouwsubsidie uit het Economisch Herstelfonds

5 november 2021 | Door:  Dirk-Yde Sjaarda

Op maandag 6 december wordt de subsidie ‘Investeren in groen-economisch herstel’ geopend. Dit is een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF). Dit fonds is opgezet naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus en ondersteunt landbouwbedrijven om te investeren in de toekomst en verduurzaming van hun bedrijf.

Deze regeling betreft een eenmalige openstelling die deze jaargang in de plaats komt van de subsidie Jonge Landbouwers die normaalgesproken jaarlijks in december wordt opengesteld. Er komt dit jaar dus geen aparte openstelling van de subsidie Jonge Landbouwers, maar de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’ kent wel veel gelijkenissen.

Subsidiepercentage en investeringscategorieën

Er is in totaal ruim € 35 miljoen beschikbaar voor investeringen in de volgende categorieën:
Precisielandbouw en Smart Farming;   
Digitalisering;
Water (waaronder droogte en verzilting);
Duurzame bedrijfsvoering;
Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Het subsidiepercentage bedraagt maar liefst 60% en voor jonge landbouwers (tot 41 jaar oud op moment van subsidieaanvraag) is er een top-up van 15%, tot maximaal 75% subsidie. Dit is een forse verhoging van de subsidie, want binnen de reguliere subsidie Jonge Landbouwers kun je maximaal 30% subsidie ontvangen.

Per bedrijf kun je voor maximaal twee investeringen een aanvraag doen. Het minimale subsidiebedrag bedraagt € 25.000 en het maximum subsidiebedrag is € 150.000. Voor zover bekend geldt er geen aftopping van het subsidiebedrag voor elke niet-jonge landbouwer in het bedrijf, zoals in de subsidie Jonge Landbouwers gebruikelijk is.

Investeringslijsten

Er wordt gewerkt met een tweetal investeringslijsten, waaronder een met eenheidsbedragen voor bepaalde investeringen die een vast subsidiebedrag krijgen. Voor investeringen die op deze shortlist staan geldt de drempelwaarde van € 25.000 subsidie niet.

Iedere investering heeft een bepaald aantal punten, een zogenaamde duurzaamheidsscore. Hoe hoger deze score, hoe hoger je in de ranking komt en hoe groter de kans op subsidieverlening. De rangschikking vindt dus niet plaats op volgorde van binnenkomst.          

Na subsidieverlening heb je twee jaar de tijd om de investering te doen en vaststelling aan te vragen. Voor bedrijven die eerder een subsidie Jonge Landbouwers hebben ontvangen is het ook mogelijk om gebruik te maken van deze subsidieregeling.

De regeling en de investeringslijsten worden naar verwachting medio november gepubliceerd, dus dan wordt er ook duidelijk welke investeringen daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen.

Wat kan Alfa voor jou betekenen?

Loop je rond met (duurzame) investeringsplannen en wil je mogelijk graag gebruikmaken van deze subsidieregeling? Neem dan alvast contact op met Dirk-Yde Sjaarda of Willem Sikkema. Je kunt vanzelfsprekend bij ons terecht om je te ondersteunen bij een subsidieaanvraag.

Dirk-Yde Sjaarda

Dirk-Yde Sjaarda

Bedrijfskundig adviseur

088 2532307 | dsjaarda@alfa.nl


Meer over Dirk-Yde