Banner

Heeft het stikstofbeleid ook impact op paardenhouderijen?

1 augustus 2022 | Door:  Benedict Koopmans

Er wordt veel gesproken over het stikstofbeleid en de gevolgen voor de veehouderij. Daarom staat niet iedereen er bij stil dat het stikstofbeleid van de overheid van toepassing is op alle landbouwsectoren, dus ook de paardenhouderij.

Wat is nu de impact van het stikstofbeleid op jouw bedrijf?

Is er als gevolg van het beleid minder ruimte voor pensionstallen, maneges of sport- en instructiestallen? Dan heeft dat ook impact op de bedrijven die paarden fokken en verkopen. Het raakt dus de hele paardensector waarbij de impact op het individuele bedrijf groot kan zijn. Dit verschilt wel per bedrijf en is onder andere afhankelijk van de ligging.

Gebiedsplannen

Vanuit de overheid zijn er gebiedsdoelstellingen geformuleerd die de basis vormen voor de provincies om de gebiedsplannen vorm te geven voor de streefdatum van 1 juli 2023. De provincies hebben hierbij de ruimte om af te wijken onder de voorwaarde dat de doelen worden gehaald. Het zijn gebiedsdoelstellingen en geen doelstellingen op individueel bedrijfsniveau. Maar het is wel goed om de ontwikkelingen op dit gebied binnen je provincie en gemeente goed te volgen via de plannen die ter inzage worden gelegd. Hierdoor blijf je goed op de hoogte en kan je tijdig een vertaalslag maken naar jouw individuele situatie en welke stappen je zou kunnen of moeten ondernemen.

Individueel bedrijf

Naast het volgen van ontwikkelingen binnen je eigen gebied  is het belangrijk dat je de situatie van je bedrijf goed in beeld brengt. Wat is de status van je vergunningen? Zijn ze toereikend en is er een natuurvergunning afgegeven?

Voor de impact van de stikstofaanpak op jouw bedrijf speelt vooral de afstand tot een Natura 2000-gebied een belangrijke rol. Hoe dichter je bedrijf bij zo’n gebied ligt, hoe groter de kans dat je wordt gevraagd om stikstof te reduceren. Daarbij is het van belang om inzichtelijk te maken wat de  stikstofdepositie van je bedrijf is.

Ondersteuning

Wil je weten wat de impact van het stikstofdossier op jouw paardenhouderij is? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde kantoor van Alfa. De specialisten van Alfa kunnen dit voor jou inzichtelijk maken op basis van de informatie die op dit moment vanuit de overheidsinstellingen beschikbaar is. Wil je meer weten over het stikstofdossier, kijk dan op Alfa Stikstof.

Benedict Koopmans

Benedict Koopmans

Assistent accountant-spec. paardenhouderij

088 2532334 | bkoopmans@alfa.nl


Meer over Benedict