Banner

Blijf wakker! Ook in het najaar

23 oktober 2018 | Door:  Jelmer Sietzema

Na twee extreem groeizame jaren, waarin het gras tot in de hemel leek te groeien zijn we deze zomer geconfronteerd met het feit dat het ook anders kan.

Door aanhoudende droogte stond de grasgroei lange tijd stil. We hebben nog een mooie herfst gehad tot nu toe, waardoor het tekort aan ruwvoer nog redelijk is bijgetrokken. Toch zal er de komende winter overwegend méér voer moeten worden bijgekocht dan vorig jaar, want niet alle najaarskuil is melkkuil geworden. Momenteel is er veel vraag ten opzichte van het aanbod aan bijproducten: ingrediënten voor hoge prijzen en stijgende voerkosten.

Fosfaatrechten

Tezamen met (dreigende) overschrijding van de fosfaatrechten zou sturen op een lágere productie per koe, met een lager krachtvoerverbruik wel eens een passende strategie kunnen zijn voor de resterende maanden van dit jaar. De tijd dat je een dreigende overschrijding kon bijsturen met dieraantallen is vaak al ingehaald. Zorgen dat je melkproductie een staffel daalt, kan nog wel effectief zijn.

Er moeten nog steeds de nodige veehouders de markt op om voldoende fosfaatrechten te bemachtigen, in lease of eigendom. Gelukkig tekent zich hier en daar ook ruimte af bij de onderschrijders. Deze laatste groep kiest echter ook met regelmaat voor verkoop van 100 % leverbaar fosfaat en terugkoop van 0 % leverbare fosfaatrechten, afhankelijk van de bedrijfsstrategie.

De regel dat er 10 % van de overgedragen rechten vervalt aan de fosfaatbank is niet van toepassing als er binnen familieverband (tot en met de derde graad) wordt overgedragen. Wacht de eerstvolgende verjaardag niet af en app even met je melkveehoudende familie of er ergens een interessante deal gesloten kan worden waarbij beide partijen voordelig uit zijn. Als je kiest voor (tijdelijke) overdracht van fosfaatrechten, laat je dan goed adviseren en zorg voor deugdelijke contracten. Zéker als je met familie handelt. Vergeet ook niet je te verdiepen in de fiscale gevolgen, zeker bij verkoop.

De fosfaatbank waaruit grondgebonden bedrijven extra rechten kunnen bemachtigen gaat open ná 1 november. Jongeren maken dubbele kans in de loting. Alfa kan je helpen bij het doen van een aanvraag.

Bedrijven die nog bezwaarschriften hebben lopen, maar ook vleesveehouders zitten soms nog in onzekerheid over de hoeveelheid te verwachten fosfaatrechten. Het is niet aanbevelenswaardig om een voorschot te nemen op de uitkomst. Zorg voor een plan B.

Subsidies

Ook op subsidiegebied zijn er altijd aandachtspunten:

Voor alle subsidies is bedrijfskundige Kees-Jan Dijk de aangewezen collega die alle ins- en outs kent. 

Vooruitkijken

Er staat het nodige aan veranderingen op de sector te wachten in het nieuwe jaar: TopLijn Zuivel, VLOG, broeikasgassen en een nieuwe Landbouwvisie vanuit de overheid zijn nog maar een kleine greep hieruit. Benut de komende rustige wintermaanden om je plan te trekken voor 2019 en verder. Wij denken graag (door SNN gesubsidieerd) met je mee!

Jelmer Sietzema

Jelmer Sietzema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532316 | jsietzema@alfa.nl


Meer over Jelmer