Banner

Roefs: “Als je dan in de stal een zeug met veertien biggen ziet...”

15 mei 2019 | Door:  Jeanine Wingens

Hij is al de vierde generatie op de monumentale boerderij uit 1847 aan de Dorpsstraat in Loosbroek. “Sinds 1890 is die in het bezit van onze familie”, zegt Bas Roefs. Zoon Harm (22) loopt langs de zijlijn warm om de volgende generatie te worden. Met die verandering zou er weleens een eind kunnen komen aan het gemengde bedrijf dat de maatschap Roefs-van der Heijden nu is.

Dat gemengde bedrijf telt nu 400 fokzeugen en 70 melkkoeien. “Nee, dat is geen gebruikelijke combinatie”, begint Bas. “Het is zelfs heel arbeidsintensief. Je moet ‘s morgens en ‘s avonds op allebei de plaatsen op dezelfde tijd zijn.” Met echtgenote Miranda en zoon Harm runt hij het bedrijf. Van specialisatie is het nooit gekomen, zegt Bas op de logische vervolgvraag. “Daar kwam de superheffing tussen. Ik ben wel opgeleid als melkveehouder. Maar we konden destijds niet voldoende melkquotum krijgen. Daarom zijn we de varkenshouderij maar verder gaan ontwikkelen.”

Sterke combinatie
Toch komt die specialisatie er alsnog aan, als het aan Harm ligt. “Harm heeft niet zoveel met varkens. Hij wil door met de koeien. In het verleden is het altijd een sterke combinatie geweest. Ging het met de koeien slecht, dan ging het met de varkens goed. En andersom. Maar door die omstandigheden en door de politieke keuzes die de provincie Noord-Brabant heeft gemaakt, zijn we genoodzaakt om een van de twee takken op te geven.” Want de provincie wil haast maken met de verduurzaming van de sector. “Zouden we willen doorgaan met de varkenshouderij, dan moeten we flink investeren. Er moeten twee luchtwassers worden geïnstalleerd; een investering van twee, twee en een halve ton.”

Besluit emissiearme huisvesting
Ook de maatschap Roefs-van der Heijden komt in de knel door het Besluit emissiearme huisvesting. Waar landelijk een ingangsdatum van 2028 geldt, wil Noord-Brabant veehouders al vanaf 2022 laten voldoen aan strengere emissie-eisen. “We waren helemaal up-to-date maar dat besluit rijdt ons in de wielen. In de ene stal hebben we al twee luchtwassers, de andere stal hebben we gebouwd als Groen Label stal. Maar ook die stal zou volgens de strengere eisen moeten worden voorzien van luchtwassers. Daarmee zou de investering in een Groen Label in één keer teniet worden gedaan: van de ene op de andere dag wordt die investering van één, anderhalve ton naar nul afgeschreven.” Bas kijkt er niet vrolijk bij. “Wat ik ervan vind? Ik vind het je reinste discriminatie van de agrarische sector in Noord-Brabant, in vergelijking met de rest van Nederland.”

Goed varkensjaar
Met de fokzeugen boert het bedrijf momenteel goed. De biggen gaan bij een gewicht van 25 kilo naar de vleesvarkenshouder. Alles op de koeien zetten is straks ook een risico, erkent Bas. “Momenteel gaat het met de varkenshouderij eigenlijk erg goed. Er wordt een goed varkensjaar voorspeld. Met de koeien halen we een melkprijs die net iets boven de kostprijs ligt. Maar met vierhonderd fokzeugen zitten we eigenlijk onder het gemiddelde in Nederland.”

Meer grond huren
Bas (52) is samen met echtgenote Miranda de vierde generatie Roefs op de boerderij. Er hoort 17 hectare grond bij, maar er is 30 hectare in gebruik. Bas: “We hebben de toezegging dat we meer grond kunnen huren op het moment dat we overstappen op de melkveehouderij.”

Ontspannen
Strenge milieuregels of niet: boeren blijft het mooiste vak dat er is. “Natuurlijk loop ik de hele dag met die regeltjes in m’n hoofd rond. Maar als je dan weer de stal inloopt en je ziet daar een zeug liggen, met dertien of veertien biggen.... dat vind ik geweldig. Dat is nieuw. Dat is jong. Dat is talent. Net zoals een kalfje dat geboren wordt. Als ik ‘s morgens of ‘s avonds ga melken, dan is dat voor mij het moment om even te ontspannen.”

Boekhouding
De boekhouding van Roefs is in handen van Alfa. Of beter gezegd, die gaat digitaal via Agrinota. Klantbeheerder Tom van de Wassenberg komt al twaalf jaar lang over de vloer in Loosbroek.  Bas: “Tom is voor ons heel belangrijk.  Hij is ons vaste aanspreekpunt bij Alfa, iemand in wie we een groot vertrouwen hebben.  Wat Tom mee heeft is dat hij zelf een boerenzoon is.  Zijn ouders hebben een melkveebedrijf.  Hij weet waar hij over praat.  In mijn ogen doet Alfa het goed.  Het is een kantoor dat gespecialiseerd is in de landbouw.  Ja, dat vind ik heel belangrijk.”