HRM Human Resource Management

Ondernemer/managers

Je wilt als ondernemer inzicht in jouw personeelsbestand, in combinatie met de veranderingen in de onderneming. Je wilt ze op elkaar laten aansluiten, bijsturen terwijl de organisatie en externe omgeving in beweging zijn, maar hoe doe je dat? Een HRM adviseur komt bij je aan tafel zitten en neemt de stappen samen met jou door. Coaching van de ondernemer of managers, vanuit onze jarenlange expertise, wordt regelmatig ingezet.

Personeel

De juiste medewerkers vinden, door een efficiënte Werving- & Selectieprocedure, maar ook de goede medewerkers behouden voor de organisatie is onderdeel van HRM. Je wilt hen motiveren, begeleiden in hun ontwikkeling en zorgen voor heldere verwachtingen in jouw bedrijf.

Mediation

Hoe spreek je medewerkers aan op hun gedrag wanneer zij niet voldoende functioneren en hoe leg je dat juridisch vast in een dossier? Hoe voer je een personeelsgesprek wanneer er een conflict is ontstaan? Mediation kan hierbij uitkomst bieden.

Eén gesprek en je kent de mogelijkheden. Een gesprek dat ook vaak vanuit Alfa wordt geïnitieerd: we staan bekend als proactieve adviseurs die tijdig aan de bel trekken bij relevante ontwikkelingen voor jouw personeelsadvies en salarisadministratie.

Klik hier voor meer informatie.