Banner

Met subsidie je asbestdak laten verwijderen in Drenthe

30 november 2017 | Door:  Herald Aalderink

Heb je nog een asbestdak dat je graag weg wilt hebben? Vanaf 15 november 2017 kan dat met behulp van een lening met lage rente gebeuren. De provincie Drenthe stelt tot 2020 een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidieregeling. Het doel van deze regeling is een versnelling van de sanering van asbestdaken.

De lening moet worden aangevraagd vóórdat de opdracht tot verwijderen van het asbest is gegeven. De inventarisatie van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf mag wel vooraf worden uitgevoerd. Het voordeel van deze lening is dat het rentetarief in veel gevallen lager zal zijn dan het rentetarief van de bank. Er is hiermee sprake van een subsidie op rente en dus geen subsidie op de investering, zoals bij andere regelingen vaak het geval is. 

Voor welke kosten kun je een lening aanvragen?

Voorwaarden van de lening

Aandachtspunten

Voor veel agrarische bedrijven komen de totale kosten van het verwijderen van een asbestdak op één of meerdere stallen boven de € 20.000 uit. Dit betekent dat voor het afsluiten van de lening hypothecaire zekerheid moet worden gegeven. Je moet dan bekijken of nog (delen van) onroerende zaken hypotheekvrij zijn of hypotheekvrij kunnen worden gemaakt.

Laat Alfa meekijken!

De subsidie wordt toegekend op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dus hoe eerder je de lening aanvraagt, hoe meer kans je maakt op toewijzing. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? De adviseurs van Alfa staan voor je klaar en houden de tijdige indiening voor je in de gaten.

Herald Aalderink

Herald Aalderink

Bedrijfskundig adviseur

088 2532202 | haalderink@alfa.nl


Meer over Herald