Banner

Goedkoop lenen van de eigen BV (Laaghangend fruit of klein bier?)

10 november 2020 | Door:  Nico Verhagen

Het lenen bij de eigen BV ligt de laatste tijd onder vuur van de wetgever. De wet Excessief lenen bij de eigen BV gaat in op 1 januari 2023. Echter, omdat het eerste toets moment  31 december 2023 is, heb je ook het hele jaar 2023 nog om er iets aan te doen.  De Wet Excessief lenen wil het lenen bij de eigen BV beperken tot € 500.000. Leen je meer, dan moet je inkomstenbelasting, 26,9% AB heffing, afdragen over het meerdere. Leningen voor de eigen woning lijken te worden uitgezonderd. Verder worden ook regels gesteld aan het uitlenen door je BV aan je partner, kinderen, kleinkinderen en ouders.  Daar wil ik het echter in dit artikel niet over hebben. Ik wil alleen laten zien waarom het lenen bij de eigen BV aantrekkelijk kan zijn. Daarbij is natuurlijk ook van belang hoe je het geleende bedrag aanwendt. Eerst maar even een waarschuwing. Lenen bij de eigen BV is erg complex en kent veel nagels en voetangels. Denk daarbij vooral aan zakelijk handelen, het toepassen van gebruikelijke voorwaarden en de totale context, waarmee ik jouw totale financiële- en vermogenspositie in privé en in de BV bedoel, waarbinnen jouw handelen plaatsvindt. Laat je daarom deskundig adviseren, voordat je iets wat in dit artikel genoemd wordt gaat overnemen of uitvoeren in jouw eigen situatie.

Lenen bij de BV I

We nemen aan dat je € 500.000 liquide middelen over hebt in jouw BV, die je defensief wilt beleggen.  Indien je dit binnen jouw eigen BV doet en een rendement realiseert van 4%, dan kost dit van deze 4% ongeveer 1,5%1 belasting, zodat je van het rendement 2,5% in privé kunt overhouden. Jouw totale rendement in privé bedraagt dan € 12.500.

Nu ga je eerst € 500.000 dividend uitkeren naar privé. Na aftrek van de verschuldigde belasting heb je dan in privé € 368.750 om mee te beleggen. Bij een rendement van 4% realiseer je dan € 14.750. Daar moet de box 3 heffing nog vanaf.  We gaan uit van 1,4% x € 368.750 dus de belasting bedraagt € 5.162. Netto heb je in privé € 9.588.

Nu leen je de genoemde € 500.000 van jouw BV voor 2% en je gaat hiermee in privé beleggen. Dezelfde beleggingen dus. Ook nu realiseer je een rendement van 4%. Je betaalt 2% rente aan jouw BV, dus je hebt zelf nog 2% over in privé. De BV ontvangt 2% rente, de belastingen worden voldaan en de BV kan jou netto in privé nog 1,25% dividend uitkeren op basis van de van jou ontvangen rente van 2%.  Nu ben je dus beter af, want je hebt nu in privé 2% + 1,25% = 3,25%. Jouw totale rendement bedraagt dan €  16.250. Op een belegging van € 500.000 toch een extra rendement van € 3.750 respectievelijk € 6.662. Lenen van de BV is dus op dit moment de voordeligste manier om in privé te beleggen.

1 Gerekend is met 4% x 0,85 x 0,7375 = 2,50% ofwel factor 0,6268 x 4%.

Lenen bij de BV II 

Je hebt een effectenportefeuille van € 500.000 in privé. Hierover maak je 4% rendement en je betaalt 1,4% box 3 heffing. Netto heb je dan 2,6% rendement, totaal € 13.000. Binnen de BV heb je nog € 500.000  op de spaarrekening staan tegen een negatieve rente. Deze opbrengst stellen we gemakshalve op nihil.

Je wilt een woning kopen van € 500.000.  De woning komt in box 1 en je leent € 500.000 van de BV tegen 2%. Je zorgt dat de lening niet aan de eigenwoninglening vereisten voldoet. De lening komt dus in box 3. Je hebt nu een eigen woning in box 1 van € 500.000 en een effectenportefeuille van 
€ 500.000 in box 3 en een lening van de BV van € 500.000 in box 3.  In box 3 vallen de schuld aan de BV en de effectenportefeuille nu tegen elkaar weg. Je betaalt dus geen box 3 heffing meer. Dit bespaart je 1,4% van € 500.000 = € 7.000 belasting per jaar.  Wel betaal je 2% rente over de lening aan jouw BV. Maar dit zijn eigenlijk de kosten van financiering van de woning. Je betaalt dus € 10.000 rente aan de BV. Deze betaalt daar 15% vennootschapsbelasting over en keert het restant weer aan je uit naar privé tegen 26,25% inkomstenbelasting. Je ontvangt dus van jouw BV € 6.268.  Totaal loopt de som nu als volgt: € 20.000 opbrengst beleggingen. Af € 10.000 rente aan jouw BV. Bij € 6.268  dividend uit jouw BV. Totale opbrengst in privé € 16.268. Dat is € 3.268 meer dan toen je alleen de beleggingsportefeuille in box 3 had en passant heb je ook de financiering van jouw eigen woning geregeld zonder dat die iets kost. Zie ook mijn eerdere artikel “gratis lenen voor de eigen woning”.  Zo is lenen bij de eigen BV echt voordelig.

Lenen bij de BV III

Driemaal is scheepsrecht. De uitgangssituatie is gelijk aan die hiervoor bij lenen bij de BV II. Dus een effectenportefeuille van € 500.000 in privé en liggende gelden in de BV van € 500.000, die niets opleveren.  Netto opbrengst in privé € 13.000. Je wilt echter geen woning kopen.  Sterker nog je wilt helemaal niets, maar natuurlijk wel een goed rendement.

Nu leen je € 500.000 tegen 2% bij jouw BV en vervolgens stort je deze € 500.000 weer terug in jouw BV, niet als lening maar als kapitaal of agio storting. Notaris is niet benodigd. Het kapitaal in box 2 in jouw BV gaat met € 500.000 omhoog, maar dit leidt niet tot (extra) belastingheffing. Het geld is weer terug in jouw BV, er is nu alleen een schuld aan de BV ontstaan. Deze schuld kunnen we in box 3 goed gebruiken. Hier past echter gelijk een waarschuwing bij. De belastingdienst zal wanneer deze transacties in samenhang met elkaar uitgevoerd worden stellen, dat de schuld aan de BV een box 2 schuld is en daar kun je in box 3 niets mee. Daarom is het van belang om steeds wanneer er middelen vrij komen in privé of in de BV aandacht te hebben voor jouw totale vermogensstructurering in de BV en in privé.

Waarom willen we de schuld in box 3? Wel in box 3 valt de schuld aan jouw BV dan weg tegen de effectenportefeuille in box 3, zodat er in box 3 geen vermogen meer is en dus niets belast wordt. Jaarlijkse besparing weer € 7.000 box 3 heffing. Nadeel 2% rente die je aan jouw BV betaalt. De BV betaalt jou echter nu € 6.268 dividend uit (Zie hiervoor onder Lenen bij de BV II),  zodat jouw jaarlijkse voordeel, zonder aanschaf van een eigen woning, nog steeds  € 3.268 bedraagt.

Zoals aangegeven is het niet ondenkbeeldig dat wanneer je dit zo rechtlijnig uitvoert zoals het hier staat, de belastinginspecteur hier iets vervelends van gaat vinden. Wanneer je echter tijdig begint met het goed structureren van jouw totale vermogen, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk de in privé overtollige middelen steeds als agio of kapitaal in jouw BV onder te brengen, dan heb je nooit box 3 vermogen in privé en ben je dus ook geen box 3 heffing verschuldigd. Indien je vervolgens in privé iets wilt kopen, zoals vastgoed beleggingen of effecten, dan ga je op dat moment daar een lening voor aan bij jouw BV. Dit is tegenwoordig extra aantrekkelijk omdat de rente laag is. Je kunt dus ook volstaan met een lage rente aan jouw BV. Vervolgens ben je in box 3 geen belasting verschuldigd en het verschil tussen de rente die je aan jouw BV betaalt en het rendement dat je in privé maakt, komt jou netto zonder belastingheffing ten goede. En als bonus keert de BV jou nog eens 62,68% van de door jou aan de BV betaalde rente als dividend uit.

Afsluiting

In deze column heb ik getracht je het belang van een goede vermogensstructurering duidelijk te maken. Wat mij betreft is dit vaak laaghangend fruit of het ook klein bier is, laat ik graag aan jou over. Maar nogmaals laat je goed adviseren en eigenlijk nog belangrijker, blijf gewoon het hele jaar door bij alles wat je doet in nauw contact en overleg met jouw belastingadviseur. Heb je die niet? Dan mag je mij bellen.   

Lees ook de andere artikelen van Nico.

Nico Verhagen

Nico Verhagen

Senior fiscaal adviseur

088 2532258 | nverhagen@alfa.nl


Meer over Nico