Banner

De BIK is een korting die je niet zomaar even binnen hebt, maar die wel degelijk geld kan opleveren!

26 januari 2021 | Door:  Hugo Chardon

Covid 19 heeft gezorgd voor een veelvoud aan regelingen, bedoeld om het bedrijfsleven door de crisis heen te helpen. De NOW 1, 2 en, 3 de TGOS, de TVL en nog een aantal anderen zijn inmiddels wel bekend, al moet je een specialist zijn om al die regelingen goed te begrijpen.  Om de investeringen te stimuleren is er nog een regeling bijgekomen, de BIK, wat staat voor Baangerelateerde investeringskorting. Deze regeling geldt voor investeringen in 2021 en 2022. De subsidie geldt ook voor investeringen vanaf 1 oktober 2020, maar het lijkt erop dat dit weer niet geldt als je in 2020 alles betaald hebt. Daar zijn al vragen over gesteld aan het ministerie want dat zou wel een hele grote straf zijn voor het op tijd betalen van je facturen.

VNO NCW heeft hard gestreden voor de BIK en ondanks veel politieke weerstand is deze op 1 januari 2021 in de wet gekomen. De verwachting van het kabinet is dat dit 2 miljard zal gaan kosten. Op grond van deze regeling kan er jaarlijks een subsidie op investeringen ontvangen worden van 3.9 % over de eerste 5 miljoen, over het meerdere 1,8 %. Het woord subsidie moet je niet lezen als het ontvangen van een geldbedrag op de bankrekening. Het kan worden verrekend met te betalen loonheffingen, dus er moet personeel op de loonlijst staan van de BV, de eenmanszaak of vennootschap onder firma die de investering doet. Het is helaas niet zo dat je een bedrag terugkrijgt: de korting is niet hoger dan het bedrag wat je aan loonheffing moet betalen.

De BIK verklaring vraag je op bij RVO

Bij RVO moet de melding digitaal gedaan worden, waarbij er een ondergrens is van
€ 20.000 per melding en elk afzonderlijk bedrijfsmiddel moet minimaal € 1.500 kosten. Er kunnen vier meldingen per jaar gedaan worden. Binnen twaalf weken geeft RVO een BIK verklaring af, daarna kan in de aangifte loonheffing de korting toegepast worden. Het is dan ook zaak om goed te plannen bij de aanvragen. Als je al eerder in het jaar aanvragen gedaan hebt en je doet daarna nog een investering van € 19.000, dan valt die buiten de boot. Er is een voordeel in vergelijking met andere regelingen: Je hoeft de melding niet te doen voor je gaat investeren of binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Er moet wel een BIK verklaring van RVO met een dagtekening in 2021 zijn om de korting in 2021 te kunnen toepassen, zodat je ook niet te lang moet wachten.  Komt de BIK verklaring met betrekking tot de investeringen uit 2021 pas in 2022, dan zul je de betreffende korting pas met loonheffingen uit 2022 kunnen verrekenen.

Je ontvangt de BIK door verrekening van de korting met de loonheffingen

De regel dat je de BIK alleen kunt ontvangen door verrekening met verschuldigde loonheffingen betekent dat er personeel op de loonlijst van de investerende B.V.  moet staan en dat heeft grote gevolgen.  Een eigen rijder die een vrachtauto aankoopt heeft geen personeel op de loonlijst, dus die kan er geen gebruik van maken. Een bedrijf dat alleen maar werkt met uitzendkrachten of een personeels-BV komt er ook niet voor in aanmerking. De Holding die een nota voor management fee stuurt naar de werk BV zal vaak niet investeren, en de werk BV houdt geen loonheffing op het loon van de Dga in. Als het investeringsbedrag groot genoeg is en daarmee ook de subsidie zou je kunnen overwegen om personeel in dienst te nemen, maar dat zou dan wel eens duurder kunnen uitvallen dan de subsidie. De DGA in deze situatie op de loonlijst van de werk BV zetten is minder ingrijpend en kan wel voordeel opleveren.

Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de BIK

De BIK  krijg je echter niet zomaar, daar zijn veel voorwaarden aan verbonden. In de eerste plaats vallen veel investeringen niet onder de regeling, zoals grond, goodwill, CO2 rechten, fosfaatrechten, woonhuizen, personenauto’s, de aandelen in een BV die wordt aangekocht. Deze lijst uitzonderingen is al bekend van de kleinschaligheidsinvesteringaftrek (De KIA regeling). Zaken die niet voor eigen gebruik zijn bedoeld vallen er ook niet onder, zoals een bedrijfsgebouw of kantoorpand wat voor de verhuur is bestemd. Het moet ook gaan om nieuwe bedrijfsmiddelen, wat op zich logisch is anders zou je van de ene BV naar de andere BV iets kunnen verkopen. Over BV’s gesproken: als in de vastgoed BV een pand wordt gebouwd wat verhuurd wordt aan de werk BV, dan is het nog maar de vraag of de BIK  verrekend kan worden. Er is dan immers geen sprake van eigen gebruik door de Vastgoed BV.  Bij bedrijven met veel dure machines of vrachtwagens is er vaak een aparte materieel BV. Ook dan is er sprake van verhuur aan de werk BV. en in beginsel geen recht op de BIK. In die Vastgoed BV en Materieel BV zal er geen personeel op de loonlijst staan, zodat ook wanneer er wel recht op de BIK zou zijn verrekening met verschuldigde loonheffingen niet mogelijk is. Wellicht gaat het wel goed als er sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, maar daar moet eerst Brussel iets van vinden. Van die fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting willen we vaak af vanwege het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting. Zie hierover het artikel  Na winstmaximalisatie komt belasting minimalisatie.    

Pas op met voortbrengingskosten

Bij de bouw van een pand moet je er ook nog op letten dat je niet als eigenbouwer gezien wordt. Om een technische term te gebruiken: ‘voortbrengingskosten’ vallen niet onder de regeling. Het moet gaan om de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel. Het is een wat grijs gebied, maar bij de ondernemer die in plaats van aan één aannemer de opdracht voor de gehele bouw te geven zelf bij diverse bedrijven deelopdrachten voor het totaal geeft zoals bijvoorbeeld voor het grondwerk, de bouw van de romp,  de techniek bij de installateur, de afwerking bij de schilder enzovoorts zou dat wel eens als voortbrengingskosten gezien kunnen worden en daarmee niet kwalificeren voor de BIK.

Als je dit zo leest dan is de eerste gedachte : laat maar zitten. Toch zullen er bedrijven zijn met de goede structuur én personeel op de loonlijst die er gebruik van kunnen maken. Het is dan zaak om bij het maken van investeringsplannen dit in een vroeg stadium mee te nemen en de aanvragen goed te plannen. Zoals tegenwoordig voor veel zaken geldt: laat je goed adviseren en eigenlijk nog belangrijker, blijf gewoon het hele jaar door bij alles wat je doet tijdig in nauw contact en overleg met jouw belastingadviseur. Heb je die niet? Dan mag je mij bellen.  

Hugo Chardon is Register Belastingadviseur en lid van de specialistengroep Agro binnen Alfa Accountants en Adviseurs. 

Hugo Chardon

Hugo Chardon

Senior fiscaal adviseur

088 2532200 | hchardon@alfa.nl


Meer over Hugo