Banner

Wat is het belang van actuele cijfers?

11 augustus 2020 | Door:  Rudi Nijs

Voor menig ondernemer in het MKB was de jaarrekening het document, waarop de meeste financiële beslissingen werden gebaseerd. Vandaag de dag is dit verleden tijd geworden en beschikken de meeste ondernemers in het MKB inmiddels over actuele cijfers. Daarmee hebben ze real time (24/7) inzicht in hun financiële positie. Alfa Accountants en Adviseurs heeft hiervoor enkele jaren terug het Alfa Management Paneel (AMP) ontwikkeld. Maar wat kun je hier nu feitelijk mee en waarom zijn deze actuele cijfers juist zo belangrijk?

Digitalisering

Het juist en efficiënt automatiseren van de administratie is het startpunt om te komen tot actuele cijfers. Hierbij valt onder andere te denken aan het automatisch inlezen (scannen) van facturen, elektronisch factureren, een automatische bankkoppeling, een automatische koppeling met de loonadministratie en het automatiseren van de werkbonnenstroom. Dit is de basis voor het werken in de actualiteit. De administratie is hierdoor normaal gesproken altijd bijgewerkt. Deze faciliteiten zorgen bij de juiste inrichting tevens voor een enorme tijdsbesparing.

Het eerste wat wij doen bij de opstart van de dienstverlening van een nieuwe klant is het in kaart brengen van de processen om te kijken waar bij een verdere optimalisatie van de digitalisatie nog fout- en tijdsbesparing kan worden verkregen. Deze werkzaamheden worden verricht door IT accountants.

Het maken van juiste en tijdige beslissingen

Stel ik ben goed gedigitaliseerd en mijn administratie is actueel, wat zeggen mij deze cijfers nu? Wat kan ik er mee? Met ander woorden: wat is het belang van actuele cijfers?

Veel ondernemers, die niet of onvoldoende beschikken over actuele cijfers, nemen beslissingen alleen op basis van gevoel. Dus goede actuele cijfers, die ook nog eens goed en overzichtelijk worden gepresenteerd, helpen de ondernemer bij het maken van de juiste beslissing op het juiste moment. Met name in deze roerige en onzekere tijden is het uitermate belangrijk om tijdig signalen te krijgen vanuit de actuele cijfers. Signalen die mij onder andere vertellen of ik moet bijsturen en waar ik moet bijsturen. Beslissingen die niet alleen gaan over het al dan niet investeren, maar onder andere ook over de ontwikkeling van de omzet en de brutowinstmarge en de beheersing van het werkkapitaal.

Met AMP krijg je niet alleen cijfers, maar ook overzichtelijke grafieken en tabellen. In één oogopslag krijg je een compleet dashboard, te begrijpen voor een ieder. En… we kunnen het dashboard op maat maken. Welke KPI’s wil je als ondernemer op sturen en zijn belangrijk voor jouw bedrijf? Niet elk bedrijf is immers hetzelfde (denk aan onder andere aan de branche of de levensfase waarin het zich bevindt).

Toegevoegde waarde accountant

Bij goede actuele cijfers is de samenwerking met de klantbeheerder ook anders. De focus zal meer liggen op de kwartaal- of maandrapportage. Tussentijds monitoren en analyseren en van daaruit adviseren. De toegevoegde waarde kan hierdoor groter zijn. Ook de klantbeheerder kan namelijk tijdiger signaleren en hierover sparren met jou als ondernemer om vroegtijdig de juiste keuzes te maken.

Als je in AMP ook gebruik maakt van de begrotingsmodule, dan kun je samen met de klantbeheerder niet alleen sparren over de keuzes op dat moment, maar ook concreter over de nabije toekomst. Het sneller kunnen schakelen bij een mogelijke financieringsaanvraag is dan ook mogelijk.

Wil je eens een demoversie bekijken of heb je andere vragen, neem dan gerust contact op.

Alfa, overal dichtbij.

Rudi Nijs

Rudi Nijs

Directievoorzitter

088 2532224 | rnijs@alfa.nl


Meer over Rudi