Banner

Woonachtig in meerdere landen: wat is dan jouw fiscale woonplaats?

24 juni 2024 | Door:  Luigi Martina

Het bepalen van je fiscale woonplaats kan complex zijn, vooral als je in meerdere landen hebt gewoond binnen één jaar. Een recente uitspraak van het Gerechtshof van Amsterdam geeft inzicht in de factoren die hierbij van belang zijn.

Casus

In deze zaak was een Nederlander in bezit van een woning in Nederland. Op 15 januari 2015 had hij zich uitgeschreven als inwoner van Nederland om zich 14 december 2016 weer in te laten schrijven. In de tussenliggende periode was hij woonachtig in Duitsland en verbleef hij met regelmaat in Nederland en Spanje. Wat was nu zijn fiscale woonplaats en waar was hij belastingplichtig?

Feiten en omstandigheden

De fiscale woonplaats is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden, waarbij duurzame band van persoonlijke aard met een land doorslaggevend is. Factoren zoals looninkomsten, woningbezit en -gebruik in een land, zelfs bij tijdelijke verhuur spelen een belangrijke rol. Regelmatig verblijf, ook voor korte periodes, kan wijzen op behoud van duurzame banden. De intentie van de belastingplichtige, zoals blijkt uit tijdelijke verhuurcontracten en toekomstplannen, is ook relevant. Het hof beoordeelt volgens nationale wetgeving en belastingverdragen met welk land de duurzame band het sterkst was.

Wat was nu bepalend?

De man voerde aan dat hij geen dienstbetrekking meer had in Nederland, een Duitse bankrekening had geopend, zijn auto naar Duitsland had overgebracht en een Duitse ziektekostenverzekering had.

Echter oordeelde het Hof dat deze handelingen onvoldoende waren om de duurzame banden met Nederland te verbreken. Zijn pensioen en lijfrente kwamen uit Nederland, zijn belangrijkste bezittingen waren in Nederland en hij verhuurde zijn woning tijdelijk. Hij had het recht om 62 dagen per jaar in zijn Nederlandse woning te verblijven en maakte hiervan gebruik. Na een periode in Duitsland te hebben gewoond, koos de man samen met zijn echtgenote in 2016 permanent voor Nederland, vooral door sociale redenen.

In deze zaak was cruciaal dat de man geen intentie had om zich langdurig in Duitsland te vestigen of zijn duurzame banden met Nederland te verbreken, aldus het Hof. Het Hof besliste dat zijn fiscale woonplaats in 2015 en 2016 in Nederland lag en liet de aanslagen inkomstenbelasting in stand.

Conclusie

Wellicht toont deze situatie gelijkenis met jouw situatie of helemaal niet. In elk geval is een aparte beoordeling van feiten en omstandigheden om de fiscale woonplaats vast te stellen essentieel. Bij het uitgaan van een onjuist standpunt, heeft dit fiscale consequenties. Van belang is om te realiseren dat er geen factoren aan te wijzen zijn die op zichzelf doorslaggevend zijn; meerdere factoren gezamenlijk bepalen met welk land iemand een duurzame persoonlijk band heeft en dus aldaar belastingplichtig is.

Verblijf of werk jij met regelmaat voor kortere of langere duur in het buitenland en heb jij vragen over jouw belastingplicht? Neem dan gerust contact met mij op of met één van mijn collega’s om jouw situatie in kaart te brengen en jouw fiscale woonplaats te bepalen.

Luigi Martina

Luigi Martina

Belastingadviseur

088 2532652 | lmartina@alfa.nl


Meer over Luigi