Banner

Vraag de subsidie ‘Behoud grasland bij afbouw derogatie’ aan op 19 juni aanstaande

31 mei 2023 | Door:  Arjan de Jong

Voor landbouwbedrijven die gebruik maken van derogatie komt er in de jaren 2023, 2024 en 2025 de subsidie ‘Behoud grasland bij afbouw derogatie’ beschikbaar. Deze subsidie is enerzijds bedoeld om het areaal grasland te behouden en anderzijds om de extra kosten i.v.m. (versnelde) afbouw derogatie op te vangen. Het subsidiebedrag (totaal 30 miljoen euro beschikbaar voor 2023) kun je vanaf maandag 19 juni aanvragen bij RVO. Aan de subsidie zit een aantal voorwaarden die in dit artikel beschreven worden. Eveneens wordt de hoogte van de subsidie toegelicht aan de hand van een rekenvoorbeeld.

Voorwaarden

Om voor de subsidie Behoud grasland in aanmerking te kunnen komen, dient er voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

Wanneer het landbouwbedrijf in 2023 niet voor derogatie in aanmerking komt omdat alle percelen in Natura2000- of grondwaterbeschermingsgebied liggen, dan is de voorwaarde van een afgegeven derogatievergunning 2023 vanzelfsprekend niet van toepassing.   

Aanvragen subsidie Behoud grasland

De Subsidie Behoud grasland is bij RVO van 19 juni tot en met 18 juli 2023 aan te vragen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Minister Adema heeft overigens aangegeven dat er voldoende budget beschikbaar is voor deze regeling om alle aanvragen van 2023 te kunnen honoreren.

De aanvraag zal gedaan moeten worden via een aanvraagformulier met een verklaring de-minimissteun, verklaring omtrent o.a. 80 procent-graslandeis en verklaring naar waarheid ingevulde Gecombineerde Opgave 2023. Nadere informatie omtrent de aanvraag wordt zeer binnenkort gedeeld op de RVO-site.

Subsidiebedragen per hectare

Voor de afbouw derogatie voor bestaande 250/230-gebieden, met nutriënten verontreinigde gebieden, Natura2000-/GWB-gebieden zijn de volgende subsidiebedragen van toepassing:

Tabel 1: Subsidie per ha (bron: RVO)
Tabel 1: Subsidie per ha (bron: RVO)

Voor 2023 zijn de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Delfland en Brabantse Delta aangewezen als verontreinigd gebied. De oppervlakte van percelen Natura2000/GWB-gebied, zonder derogatienorm, kun je terugvinden in de Gecombineerde Opgave 2023 bij het onderdeel ‘Overzicht Mest en grond’ onder het kopje ‘Derogatie’.

Rekenvoorbeelden

Hieronder een presentatie van de totale berekende subsidie per gebied voor de jaren 2023, 2024 en 2025:

Tabel 2 rekenvoorbeeld subsidie behoud grasland per gebiedTabel 2 rekenvoorbeeld subsidie behoud grasland per gebied

Alfa is dichtbij

Heb je nog vragen omtrent de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie’, dan kun je altijd contact opnemen met de bedrijfskundige adviseurs van jouw vestiging. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Lees ook:
Nieuw dit jaar: subsidie behoud grasland
Derogatie 2023 aanvragen? Uiterlijk 7 april!

Arjan de Jong

Arjan de Jong

Klantbeheerder

088 2532923 | adejong@alfa.nl


Meer over Arjan