Banner

Verhogen van de melkproductie per koe bij een intensieve bedrijfsvoering

9 oktober 2020 | Door:  Koos van Eck

Wat is de ideale melkproductie per koe op jouw bedrijf? Wellicht heb je die vraag jezelf weleens gesteld! Ook wij krijgen deze vraag van onze melkveehouders. Het antwoord op deze vraag is echter van veel factoren afhankelijk zoals bijvoorbeeld de intensiteit van je bedrijf, de stalcapaciteit en de beschikbare fosfaatrechten.

Extensief of intensief

Extensieve bedrijven kunnen goed renderen bij een systeem van low-input low-output. De kracht van deze bedrijven is om het vele ruwvoer wat gewonnen wordt zo goed mogelijk te benutten. Hierbij ligt de focus vooral op het laag houden van de toegerekende kosten. Dit is voor intensieve bedrijven niet haalbaar. Deze bedrijven moeten meer voer aankopen en mest afvoeren wat zorgt voor meer kosten. Juist voor deze bedrijven is het daarom belangrijk dat er veel melk wordt geproduceerd per kg voer. Een hoge productie per koe, waarbij de input efficiënt wordt omgezet in melk zorgt bij intensieve bedrijven in de meeste gevallen voor een hoog saldo.

Praktijkvoorbeeld

Laatst heb ik met een klant zijn halfjaarcijfers doorgenomen aan de hand van zijn BAS Melkvee Plus rapportage. Met ruim 25.000 kg melk per hectare heeft deze veehouder een intensieve bedrijfsvoering. Bij het analyseren van de cijfers viel het duidelijk op dat de veehouder had ingezet op een hogere melkproductie per koe. De melkproductie was namelijk toegenomen van 8.000 kg melk naar 9.600 kg melk per koe per jaar. Bij een gerealiseerde melkprijs van € 34,6 per 100 kg melk zorgde dit voor € 560,- extra melkgeld per koe. Hier stond tegenover dat de krachtvoerkosten met € 240,- waren toegenomen waardoor het saldo per koe € 314,- hoger lag.

Beschikbare fosfaatrechten

Door de hogere melk- en fosfaatproductie per koe moet er een strategie uitgewerkt worden in verband  met de beschikbare fosfaatrechten. Als deze in de oude situatie al volledig benut werden dan moet er een keuze gemaakt worden tussen aankoop van fosfaatrechten of het afstoten van koeien. Dit zal o.a. afhankelijk zijn van de liquiditeitsruimte, de beschikbare arbeid, de stalcapaciteit en de strategie van de ondernemer. Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met praktische zaken zoals de capaciteit van de melktank, het voersysteem en de  melkinstallatie. In de situatie met minder koeien en dezelfde fosfaatexcretie zal meer melk worden geproduceerd ten opzichte van de oude situatie.


Saldo voer

Ondanks dat de krachtvoerkosten per 100 kg melk met € 1,30 zijn toegenomen, is het saldo voer met ruim €17.000 toegenomen. De voerkosten per 100 kg melk moet je altijd beoordelen in relatie tot het saldo op bedrijfsniveau

Tussentijds monitoren maakt tussentijds bijsturen mogelijk

De keuze om extra krachtvoer te verstrekken zoals in bovenstaande situatie geeft natuurlijk niet altijd hetzelfde resultaat. Dit is namelijk sterk afhankelijk van het bestaande productieniveau en capaciteit van de koeien en het vakmanschap van de ondernemer. Door tussentijds te monitoren met de BAS Melkvee Plus rapportage heb je inzicht in je resultaten kan je tijdig bijsturen.

Ben je benieuwd wat de optimale melkproductie op jouw bedrijf is? Neem dan contact op met één van de bedrijfskundig adviseurs in jouw regio. Zij gaan graag met je in gesprek.

Koos van Eck

Koos van Eck

Bedrijfskundig adviseur

088 2532954 | kvaneck@alfa.nl


Meer over Koos