Banner

Utrechtse Landbouwers kunnen subsidie krijgen!

3 oktober 2018 | Door:  Jochem Lekkerkerker

Wil je als landbouwer investeren in innovatieve bedrijfsmiddelen dan heeft de Provincie Utrecht daar subsidie voor beschikbaar vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Er zijn namelijk vanaf 24 september twee regelingen opengesteld.

De eerste regeling betreft subsidie voor fysieke  investeringen voor de zgn.  ‘eerste’ uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.
Daarmee wordt bedoeld investeringen in net ontwikkelde technieken. Het betreft een subsidie van 40 procent  van het investeringsbedrag met een minimum van 25.000 euro en een  maximum van 200.000 euro. Er is een budget van 600.000 euro  beschikbaar voor deze openstelling.
De regeling is opengesteld voor investeringen die als doel hebben te komen tot een verschuiving van de kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie. Ook worden er maatregelen getroffen voor een beter beheer van productierisico’s , versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen en vermindering van marktfalen. Eveneens is deze regeling voor innovatieve investeringen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik emissie van broeikasgassen en verbetering van dierenwelzijn en vermindering risico’s voor de volksgezondheid en investeringen ter versterking van de biodiversiteit en omgevingskwaliteit.
Deze regeling is een zogenaamde tender.  De aanvraag wordt beoordeeld op de selectiecriteria effectiviteit, haalbaarheid, innovativiteit en mate van efficiëntie.

Het tweede subsidiebudget  is bedoeld als stimulering voor de brede uitrol van in water- en niet- water gerelateerde bewezen technieken. Dit betreft ook een subsidie van 40 procent van het investeringsbedrag maar dan voor minimaal 10.000 euro en maximaal 100.000 euro. Er is een budget beschikbaar van 1.900.000 euro.
De provincie heeft  twee investeringslijsten opgesteld, één met niet- water gerelateerde investeringen en één met water gerelateerde maatregelen.
De investeringslijst bestaat deels uit investeringen die ook op de JOLA-lijst voorkwamen. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van puntenscore.

Let op! 

Er kan een aanvraag worden ingediend door een individuele landbouwer of een samenwerkingsverband tussen meerdere landbouwers.
Let erop dat je voor de subsidieaanvraag nog geen opdracht verstrekt aan de leverancier. Het alternatief is dat je uitdrukkelijk in de opdracht vermeldt dat de opdracht niet geldig is indien geen subsidie wordt verstrekt. Wij adviseren je nog geen handtekening te zetten, voordat de aanvraag is ingediend bij de provincie.
Beide regelingen zijn opengesteld tot en met 19 november.

Vraag Alfa Subsidieadvies!

Benieuwd naar wat wij kunnen betekenen voor jouw subsidieaanvraag? Of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met bedrijfskundig adviseur Elise van Os.

Jochem Lekkerkerker

Jochem Lekkerkerker

Bedrijfskundig adviseur

088 2532929 | jlekkerkerker@alfa.nl


Meer over Jochem