Banner

(Op) koers richting de toekomst?!

27 september 2019 | Door:  Erik Goudriaan

‘Op weg naar nieuw perspectief’. Onder die titel heeft minister  Carola Schouten op 17 juni jl. de nieuwe Landbouwvisie gepresenteerd. Hierin staat zij een andere koers voor. Een koers waarbij agrarisch ondernemers niet langer zo goedkoop mogelijk moeten produceren,  maar zorgen voor ‘kringlooplandbouw’.

De inkt van de nieuwe landbouwvisie was nog maar nauwelijks opgedroogd, of daar was op 28 juni jl. het Klimaatakkoord. In dat  akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Onderdeel hiervan is dat in 2050 de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal moeten zijn.

Ongetwijfeld speelden er allerlei gedachten door jouw hoofd op het  moment dat de uitwerking van beide notities je via de media ter ore kwam. Voor sommigen zal het voelen alsof je als agrarisch ondernemer steeds minder de ruimte krijgt om te ondernemen. Anderen zien juist  weer kansen en proberen daar nu al zoveel als mogelijk op in te spelen.

Tijdens onze informatieavonden gaan Hans Huijbers (melkveehouder en voormalig voorzitter van de ZLTO) en onze Alfa-collega Jan Poppe (juridisch adviseur) hierover graag met je in gesprek.

Sprekers

Vanuit zijn achtergrond kent Hans Huijbers als geen ander de belangen die spelen in en rond de sector. Met zijn nuchtere, prikkelende blik op de wereld en gezonde boerenverstand neemt hij je mee in dit krachtenveld. Een krachtenveld wat in toenemende mate het beleid voor de komende jaren zal bepalen.

Een ander thema wat Hans enorm bezig houdt en waar hij graag met je over in discussie gaat, is het verdienmodel van de sector.  ‘Als het altijd over de laagste prijs gaat, betaalt iemand de tol. Als de maatschappij en de politiek allerlei eisen en wensen blijven afwentelen op het boerenerf, moet daar een eerlijke prijs tegenover staan.‘

Tot slot zal Hans inzoomen op de impact van al deze ontwikkelingen op jou als ondernemer en wat dat van jou vraagt. Hij triggert je daarin graag, maar ziet het als zijn belangrijkste missie om je met hernieuwde energie én perspectief huiswaarts te laten gaan!Jan Poppe is als senior juridisch adviseur bij Alfa werkzaam en heeft zich gespecialiseerd in de agrarische sector. Jan zal tijdens zijn inleiding vanuit de nieuwe Landbouwvisie en het Klimaatakkoord de vertaalslag maken naar jouw bedrijf.

Om als sector deze omslag te kunnen maken, zal ook op het gebied van wet- en regelgeving er de komende jaren het nodige gaan én ook moeten veranderen. Denk o.a. aan een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, herbezinning van het huidige mestbeleid, nieuwe vormen van samenwerking en andere vormen van grondgebruik.

Maar ook jij kunt hier al op voorsorteren. Door nu over bepaalde keuzes na te denken en daarin strategische beslissingen te nemen, kun je naar de toekomst toe een voorsprong pakken. Jan daagt je daarin graag uit!

PROGRAMMA

19.45 uur                          : Ontvangst
20.00 uur                          : Aanvang
20.10 uur                          : Inleiding Jan Poppe
21.00 uur                          : Pauze
21.10 uur                          :  Inleiding Hans Huijbers
22.00 uur                          : Afsluiting en borrel
 

DATA EN LOCATIES

Woensdag 16 oktober 2019
Van der Valk Avifauna
Hoorn 65
2404 HG Alphen aan den Rijn
088 2531850
bleiswijk@alfa.nl

Woensdag 23 oktober 2019
Het Bruisend Hart
Dirk IV-plein 32
4223 NJ Hoornaar
088 2531950
gorinchem@alfa.nl

Donderdag 24 oktober 2019
Activiteitenpark De Hinde
Rogstraat 17
5453 RE Langenboom
088 2531750
dodewaard@alfa.nl
langenboom@alfa.nl

Maandag 28 oktober 2019
Alfa Kantoor Raamsdonksveer
Barbeelweg 1
4942 VS Raamsdonksveer
088 2532050
raamsdonksveer@alfa.nl
Navigatieadres: Zalmweg 1

Donderdag 31 oktober 2019
La Place De Meern A12
Meerndijk 59
3454 HP De Meern
088 2532900
ijsselstein@alfa.nl


AANMELDEN

Wil je deze informatiebijeenkomst bijwonen? Meld je dan aan via onderstaande aanmeldknop.
We ontmoeten je graag op een van deze avonden. Een introducé is van harte welkom.

Aanmelden