Banner

Morgen duurzamer ondernemen? Start vandaag met Alfa.

30 maart 2021 | Door:  Ton Kock

Duurzaam ondernemen: de meeste bedrijven en organisaties willen het graag en velen doen het (on)bewust al. In de praktijk lopen ondernemers vaak tegen uitdagingen aan. Wat is eigenlijk onze CO2-uitstoot als we die willen gaan beperken? Hoe gaan we naar duurzamer mobiliteit? Wat zijn de quick wins in onze bedrijfsvoering? Hoe kan verduurzaming bijdragen aan ons verdienmodel? 

Duurzaamheid komt in vele gradaties en vragen. Hoe helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe kunnen wij bijdragen aan een eerlijke en duurzame consumptie? Waar kan ik de kwaliteit van onderwijs steunen, armoede verminderen en bijdragen aan goede gezondheid en welzijn? Veel van deze vragen en bijdragen raken natuurlijk uw verdienmodel en ook een goed verdienmodel is duurzaam.Maak duurzaamheid onderdeel van je verdienmodel en focus op die onderdelen die je belangrijk vindt. Veel van deze vragen hebben een financiële component. Uiteraard kan Alfa jou hierin ondersteunen. Onze bedrijfskundigen, subsidieadviseurs, duurzaamheidsadviseurs, accountants, juristen en fiscalisten kunnen jou daar natuurlijk in ondersteunen. Wij zijn niet voor niets de duurzame Accounts- en Adviesorganisatie. Wij zijn al jaren actief om onze bedrijfsvoering duurzamer te maken en onze cliënten te ondersteunen in hun stappen naar een betere en duurzamere wereld.  
 
Niet alleen onze kennis en expertise is onze kracht, maar zeker ook ons netwerk. Net als veel ondernemers leren wij ook nog dagelijks bij op het gebied van mogelijkheden ten aanzien van de impact die wij, kunnen, maken. Wij hebben hiervoor een groot netwerk van ondernemers, die wij samenbrengen om te sparren, van elkaar te leren en om samen op te trekken en samen te werken. Wij weten  dat  of je nu groot of klein bent, je wordt de komende jaren geconfronteerd met vraagstukken rondom duurzaamheid in je dienstverlening en eigen bedrijfsvoering. Verbruik en afhankelijkheid van fossiele energiebronnen worden afgebouwd en vanaf 2050 moet de Nederlandse economie helemaal circulair zijn. Dat duurt nog even, maar de transitie waar ondernemend Nederland voor staat is er niet minder om.  
 
Bij veel van onze klanten zitten we al om de tafel om adviezen te geven op het gebied van duurzaamheid. Het is die combinatie van financiële en duurzame expertise die het verschil maakt. Ook voor jouw onderneming.  
 
Waar wij als organisatie zelf op het gebied van duurzaamheid staan is dat wij naast de interne cultuurverandering door collega’s bewust te maken van de Sustainable Development Goals en onze focus hier binnen. Wij dagen onze medewerkers uit hierin lef te tonen en zich uit te spreken en het werken aan onze idealen gaande te houden. Wij werken zoveel mogelijk online, jaarrekeningen worden digitaal verstrekt en ondertekend om het papiergebruik te reduceren. Veel van onze kantoren zijn voorzien van zonnepanelen en daardoor zorgen wij voor een zo laag mogelijke CO2-footprint en sinds de zomer 2019 hebben wij het duurzaamste kantoorgebouw in Leeuwarden. We willen de resultaten van ondernemers op het gebied van Planet, Profit en People optimaliseren en voor de lange termijn waarde creëren. Dat doen we door onze kennis, ten aanzien van duurzaamheid, aan te bieden en te verbinden met specialistische branchekennis. Alfa is sinds 2014 B Corp gecertificeerd. Onder de naam B Corp opereert een internationaal netwerk van bedrijven, die behalve winst ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelstellingen nastreven.  
 

Zelf meer inzicht krijgen?  

Wij nemen je graag mee om te kijken van de actuele CO2-uitstoot tot en met je impact op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.  
 

Meer kansen om te verduurzamen  

Samen benutten we alle kansen die er zijn om duurzamer te ondernemen. Maatregelen die je kunt nemen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, inspelen op de mogelijkheden van de circulaire economie, certificering als bewijs van je duurzame ambities of elektrisch rijden 
 

Meer financiële reikwijdte  

Bij duurzamer ondernemen gaan vaak de kosten voor de baten uit, en soms zijn financiële onzekerheden of risico’s groter. De overheid helpt ondernemers daarom met subsidies en fiscale stimulansen.   
 

Certificeringsadvies CO2-prestatieladder, B Corp en ISO 14001  

Bescheidenheid siert de mens. Ten minste, dat is wat men mij heeft proberen bij te brengen. Er is niets mis mee om de duurzame stappen te delen met andere ondernemers en te laten zien wat jouw stappen zijn geweest, wat de leermomenten zijn geweest, waar je tegenaan bent gelopen, maar ook waarom je de duurzame stappen hebt gemaakt en wat voor een voldoening dat geeft. 
 
Hoe je dat doet is natuurlijk aan jouzelf. Je zou kunnen kiezen voor certificering. Certificering maakt je duurzaamheidsambities een duidelijker onderdeel van je bedrijfsvoering. Er zijn veel externe certificeringen die geschikt kunnen zijn. De ene is de andere niet. De adviseurs van Alfa hebben ervaring met verschillende certificeringen. Aan de hand van jouw wensen en motivatie kunnen wij adviseren welke certificeringen voor jouw organisatie geschikt zijn. Is certificering een optie, dan kunnen we je begeleiden op weg naar - bijvoorbeeld - de CO2-prestatieladder, een B Corp certificering of het ISO 14001-certificaat. Uiteraard certificeren wij niet zelf, maar we kunnen je wel adviseren over de belangrijke kansen, risico’s en aandachtspunten, waarmee je in staat bent om zelf het traject succesvol af te ronden.  
 
Voor certificering neem vrijblijvend contact op met mijn collega Arthur Zantinge
 

CO2-reductieplan: op weg naar Parijs  

Het bedrijfsleven zal de komende jaren de CO2-uitstoot flink moeten verlagen. Wie straks aan de eisen wil voldoen, moet nú beginnen. Alfa laat zien wat je actuele footprint is en hoe die in een tijdsbestek van bijvoorbeeld vijf tot vijftien jaar effectief kan worden gereduceerd. Dat levert een concreet plan van aanpak op waar je meteen mee aan de slag kunt: de tien meest kansrijke maatregelen binnen je organisatie met reële schatting van de besparing en de termijn en de kosten (ook per ton uitstoot). En zijn er mogelijk subsidies of fiscale stimuleringsmaatregelen die in beeld komen? En hoe zou je een bepaalde maatregel concreet kunnen aanpakken? Hoe start je bijvoorbeeld met het elektrificeren van je wagenpark?  
 
Wil je meer weten over jouw CO2-uitstoot, een CO2-reductieplan of de aanpassing  van je wagenpark, neem dan vrijblijvend contact op met mijn collega Arthur Zantinge
 

Medewerkersparticipatie als organisatie- én financieringsmodel  

Duurzamer opereren doe je niet alléén als ondernemer. Het succes ervan valt of staat met betrokken personeel. Medewerkers die er net als jij van overtuigd zijn dat het anders kan en anders moet. Maar hoe creëer je dat ‘eigenaarschap’ dat je graag ziet op het gebied van duurzaamheid? Door medewerkers daadwerkelijk eigenaar te maken. De MEBO-regeling (Managers & Employee Buy Out) is een veel gebruikte methode - onder meer door Alfa zelf. Medewerkers kunnen via certificaten eigenaar worden van een stukje van de onderneming. Die constructie betaalt zich uit via 100% verantwoordelijkheid. Alfa adviseert over alle aspecten; van de waarde van je bedrijf tot en met fiscale en juridische consequenties. Is medewerkersparticipatie ook interessant voor jouw bedrijf? 
 
Neem dan vrijblijvend contact met mij op Ton Kock
 

Financiering en Subsidies  

Financiering  
Een duurzame bedrijfsvoering kan je als ondernemer geld opleveren of besparen. Maar het begint vaak met investeren. Met projectplannen opstellen en financieel onderbouwen, geldverstrekkers overhalen om te participeren, de beste tarieven en voorwaarden bewerkstelligen en eventueel bestaande investeringen herfinancieren. Een complexe materie voor de meeste ondernemers, dagelijks werk voor Alfa.   
 
We zijn niet alleen bekend met financieringen, maar ook met specifieke regelingen als de groenfinanciering: welke investeringen komen daarvoor in aanmerking? En welke andere financierders zijn er nog, zoals provinciale energiefondsen en gemeentelijke regelingen? Zou leasen nog een alternatief zijn, en wat te denken van crowdfunding? Vragen waar we een pasklaar antwoord op kunnen presenteren.  
 
Subsidies  
Met diverse maatregelen helpt ook de overheid ondernemers op weg richting een duurzame toekomst. Er zijn veel subsidieregelingen (lokaal, landelijk of Europees) actueel. Er zijn ook fiscale maatregelen, zoals de WBSO waarmee je voordeliger speur- en ontwikkelingswerk uitvoert op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. In combinatie met de Innovatiebox kan het financiële voordeel fors oplopen. Omdat regelingen nogal eens veranderen of een tijdelijk karakter hebben, is de inzet van een specialist cruciaal. Alfa heeft de specialisten in huis die precies weten waar je aanspraak op kunt maken bij investeringen in bijvoorbeeld een lager energieverbruik, milieuvriendelijke technieken of de circulaire economie.  
 
Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden ten aanzien van financieringen en subsidies neem dan vrijblijvend op met mijn collega Jelmer Beckmann
 
Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je aan Alfa een inspirerende, praktische en betrokken adviseur hebt die graag met je meedenkt, met je spart, je in contact brengt met de juiste partijen en die zelf ook de stappen maakt naar een beter klimaat. 
 
Ik daag je uit om met mij hierover te sparren en ideeën te wisselen. Graag help ik jou verder op weg naar een duurzame toekomst.