Banner

Meer tijd voor de baby

November 2018 | Door:  Erna Hertog-Visser

Op 13 november 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de kabinetsplannen om het geboorteverlof voor partners te verlengen van twee dagen verlof naar in totaal bijna zes weken. Het recht van partners op geboorteverlof wordt op de volgende twee punten uitgebreid.

1. Het recht op twee dagen doorbetaald geboorteverlof wordt verruimd naar eenmaal de arbeidsduur per week. Dit verlof dient binnen vier weken vanaf de eerste dag na de bevalling te worden opgenomen.
Deze wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2019.

2. Nadat het doorbetaalde geboorteverlof volledig is opgenomen heeft de partner recht om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Dit verlof duurt maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur en dient binnen zes maanden gerekend vanaf de eerste dag na de bevalling te worden opgenomen.
Gedurende dit verlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt per dag 70% van het (maximum) dagloon.

Deze wijziging gaat naar verwachting in per 1 juli 2020.

Voorbeeld:
Een partner die 36 uur per week werkt, heeft recht op 36 uur volledig betaald geboorteverlof. Na opname van het geboorteverlof heeft de partner recht op 180 uur aanvullend geboorteverlof. Totaal heeft deze werknemer dus recht op 216 uur verlof.

Voor vragen over de hoogte van het dagloon en andere aspecten van deze wijzigingen, kun je contact opnemen met één van de juristen van Alfa.

Erna Hertog-Visser

Erna Hertog-Visser

Juridisch adviseur

088 2532941 | ehertog@alfa.nl


Meer over Erna