Informatiebijeenkomst Salaris en Personeel 2019

20 november 2018 | Door:  Erik Bos

Veel ondernemers merken dat het aantrekken van de economie leidt tot een accentverschuiving in het personeelsbeleid. In de onzekere crisisjaren moesten zij een brug slaan tussen hun eigen behoefte aan flexibiliteit en het werknemersverlangen naar zekerheid. Nu medewerkers weer makkelijker van baan wisselen, is de vraag hoe zij een aantrekkelijke werkgever kunnen zijn. Talentvolle mensen willen zij immers vasthouden om de continuïteit te kunnen waarborgen in hun groeiend bedrijf.

In deze pendelbeweging tussen flexibiliteit en zekerheid blaast ook het kabinet zijn partij mee met maatregelen op dit gebied. Wanneer en hoe komen deze tot uitvoering? Welke impact hebben ze op jouw bedrijfsvoering? Daarnaast zijn er tal van andere onderwerpen die blijvend de aandacht van werkgevers vragen. Voldoende stof om over na te denken. Daarom hebben wij voor onze jaarlijkse informatiebijeenkomsten een aantrekkelijk programma samengesteld met het oog op een goede start in 2019.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen en actualiteiten komen aan de orde:

·       Personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid: Vanuit de actualiteit van de huidige arbeidsmarkt willen we ingaan op personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid van personeel. Wat doe je bijvoorbeeld als je met langdurige vacatures te maken hebt?

·       Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte: Een concrete actualiteit die vandaag al aandacht vraagt, is de compensatie van transitievergoedingen bij langdurige ziekte per 2020. We praten je bij over de vraag hoe je hiermee kunt omgaan. Tevens schenken we aandacht aan verdere ontwikkelingen rondom de transitievergoeding vanuit het regeerakkoord.

·       Diverse actualiteiten: Wat brengen Prinsjesdag en de plannen van het regeerakkoord jou als werkgever? In vogelvlucht praten we je bij. Daarnaast houden we je graag scherp op een aantal andere onderwerpen. Denk hierbij aan het extra geboorteverlof per 2019, de financiële voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en de verplichtingen uit de Arbowet. Verder stippen we de wijzigingen in de subsidieregeling praktijkleren en de tariefschijven aan.

Ben je onze gast?

Benieuwd naar de visie van onze adviseurs op deze onderwerpen? Kom dan naar één van onze kosteloze bijeenkomsten, die wij vanaf 1 november organiseren. Klik hier voor een overzicht van de diverse locaties en tijden. Je kunt je daar aanmelden voor de bijeenkomst van jouw keuze. Graag ontmoeten wij je daar!

Planning 20 november

13.45 uur - Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur - Start bijeenkomst
16.00 uur - Afsluiting met hapje en drankje

Aanmelden

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik