Banner

Fiscale toekomstblik

23 mei 2022 | Door:  Mike van der Wekken

De laatste tijd komen veel fiscale wijzigingen in het nieuws voor de DGA (box 2) en vermogende particulier (box 3). Veel van deze zaken liggen in concept of zullen de komende tijd aangepakt worden. Welke aanpassingen staan er op het programma en waar kan je alvast rekening mee houden? Is er reden om je zorgen te maken? Om met de laatste vraag te beginnen: nee, natuurlijk niet. Wij zitten er bovenop.

Heffing vermogen box 3

De uitspraak van de Hoge Raad op 24 december is verrassend te noemen en heeft de afgelopen tijd de gemoederen flink bezig gehouden. Er mag alleen belasting geheven worden over het werkelijk genoten rendement. Degene die over de jaren 2017 tot en met 2020 (massaal) bezwaar heeft gemaakt heeft gelijk gekregen en zal vóór 4 augustus gecompenseerd worden geeft het kabinet aan.

Forfaitaire spaarvariant

Het vermogen zal worden gesplitst in drie categorieën: spaargeld, schulden en overige bezittingen. Voor spaargeld zal worden uitgegaan van de actuele spaarrente (2017: 0,25% aflopend naar ongeveer 0%). Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente (2017: ruim 3% naar iets minder dan 2,5% in 2021). Bij overige bezittingen zal het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen genomen worden (2021: 5,53%).

Voor 2021 en 2022 zal bij iedereen de box 3 belasting naar bovenstaande variant worden aangepast. Heb je geen bezwaar gemaakt maar wel box 3 belasting betaald in 2017-2020, dan heeft de Hoge Raad recent geoordeeld (20 mei 2022) dat ze de Belastingdienst niet kunnen verplichten om compensatie te verlenen. Hiermee is het de verwachting dat het kabinet dan ook geen compensatie zal geven voor de niet-bezwaarmakers. Het is de verwachting dat deze definitieve keuze pas na 1 oktober 2022 gemaakt zal worden door het kabinet.

Door de compensatie in de box 3 regeling zal het kabinet ergens anders geld vandaan moeten krijgen. Het heffingsvrije vermogen box 3 zou naar € 80.000 gaan, maar de verwachting is dat deze op € 50.000 blijft staan per persoon. Heb je enkel spaargeld dan zal dit geen gevolgen hebben zolang de spaarrente op 0% staat.

Daarnaast is het kabinet van plan om het heffingsvrije vermogen van box 3 op € 50.000 te laten, in plaats van de geplande verhoging naar € 80.000 per persoon, doordat vermogen op spaargeld in de nieuwe variant nauwelijks tot niet belast wordt.

Aanmerkelijk belang box 2

Ben je DGA of aanmerkelijkbelanghouder dan zijn er ook wijzigingen op komst. Op dit moment worden dividenden die je privé ontvangt belast met 26,9% aanmerkelijkbelangheffing. Deze zogenoemde box 2 heffing is sinds 2019 van 25% gestegen naar 26,9%. Er liggen plannen de tarieven hiervoor aan te passen. Het lijkt erop dat vanaf 2024 twee tarieven zullen zijn. Een laag tarief van 26% voor inkomens uit box 2 tot € 67.000, en een hoog tarief van 29,5% voor alles erboven. Met het oog op de wet excessief lenen die in 2023 ook in werking treedt zullen wij je op de hoogte houden of het voordelig is dividend uit te keren in 2022 of dat deze plannen geen doorgaan gaan vinden.

Heb je als DGA de BV in de vennootschapsbelasting dan is sinds 2022 de eerste € 395.000 winst belast met 15% en het meerdere met 25,8%. Het kabinet is van plan om deze eerst schijf weer te verlagen naar € 200.000 waardoor het meerdere boven de € 200.000 al belast wordt met 25,8%.

Toekomstbestendig?

Er staan veel wijzigingen op komst die de nodige vragen oproepen. Op dit moment is er nog sprake van conceptwetten die nog niet goedgekeurd zijn. Dit maakt het voor jou mogelijk om wel alvast na te denken over de gevolgen. Al met al hangt de definitieve keuze nog veel af van de manier waarop de concepten worden ingevuld. Wij houden dit uiteraard nauwlettend in de gaten. Heb je toch al vragen? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Mike van der Wekken

Mike van der Wekken

Fiscaal adviseur

088 2533240 | mvdwekken@alfa.nl


Meer over Mike