Banner

De duurzaamste accountant van Nederland worden begint op lokale schaal

28 mei 2021 | Door:  Ton Kock

De duurzaamste accountant van Nederland worden. Dat is de missie die Alfa al enkele jaren heeft. Daar geven we in onze eigen organisatie vorm aan. Zo focussen wij ons op het  verduurzamen van onze panden en de elektrificering van ons wagenpark. Maar nog meer impact maken we door ook onze klanten op weg te helpen om duurzamer te ondernemen. Sparren met ondernemers over hoe zij hun eigen milieufootprint kunnen verlagen is al vaak een onderdeel van adviesgesprekken. En op lokaal niveau onderneemt elk vestiging weer eigen activiteiten. Alfa IJsselstein bijvoorbeeld is partner van de Social Impact Factory, broedplaats van initiatieven met een sociaal-maatschappelijke impact. 

De visie van Alfa over duurzaamheid is simpel: meewerken aan en ondersteunen van een duurzame economie. We willen een toekomstbestendige koers uitzetten. Daarom beoordelen we kritisch wat wij zelf als organisatie kunnen doen om onze dienstverlening te verrichten, met een zo gering mogelijke impact op het milieu. Binnen Alfa maken we collega’s bewust van de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. We dagen collega’s uit lef te tonen.  

Wat doen we al om onze CO2-uitstoot terug te dringen? 

De certificering als B Corp - het internationale netwerk van organisaties die verantwoord ondernemen - legt de lat vanzelfsprekend hoog. 

Sparren met ondernemers 

Ook sparren we met ondernemers over hun mogelijkheden om verantwoord te ondernemen. Alfa heeft eigen duurzaamheidsadviseurs in dienst die samen met ondernemers die plannen ook meer concreet kunnen maken. Bijvoorbeeld via certificering conform de CO2-prestatieladder, het ISO 14001-certificaat of datzelfde B  Corp. 

Van die gesprekken met ondernemers leren we ook zelf. Omdat we de meerwaarde zien van samenwerkingsverbanden, verbinden we duurzame partijen met elkaar: gevestigde bedrijven en startups, bedrijven met een fors balanstotaal of initiatieven met weinig geld. Waar mogelijk breiden we ons netwerk zoveel mogelijk uit, door aan te sluiten bij gemeenten en overheden. 

Lokale samenwerking 

Die samenwerking zoeken we ook zelf op. Bijvoorbeeld met ZOA Vluchtelingenzorg en de Social Impact Days Noord, Zwolle en Twente. Een ander voorbeeld: de vestiging in IJsselstein is verbonden aan de Social Impact Factory in Utrecht. Collega’s Khadija el Haddad (assistent accountant) en Ton Kock (relatiemanager) begeleiden innovatieve ondernemers met advies en accountancydiensten. 

Social Impact Factory 

De Social Impact Factory is een hotspot voor sociaal ondernemerschap. In een monumentaal pand aan het Vredenburg in Utrecht komen sociaal ondernemers, startups, scale-ups, corporates, overheidsinstellingen en burgers samen. Hier werken zij aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In de dertien ruimtes van de Social Impact Factory kun je terecht voor een vergadering, een event of een bijeenkomst. Op de eerste verdieping zijn flexibele werkplekken te vinden. Met een lidmaatschap krijg je toegang tot een netwerk van ambitieuze en creatieve ondernemers die je kunt ontmoeten tijdens events en activiteiten van de Factory. 

Van de sustainable development goals van de Verenigde Naties stelt de Social Impact Factory SDG 17 centraal: Partnership for the goals. Om de SDG’s in 2030 te kunnen bereiken, hebben bedrijven, organisaties, overheden en burgers elkaar nodig. Daarom gaat de Social Impact Factory partnerschappen aan en sluit zich aan bij lokale en landelijke netwerken 

Jonge ondernemers 

Ton Kock: “Als innovatiepartner van de Social Impact Factory adviseren en ondersteunen we niet alleen, minstens zo belangrijk is dat we sparren met ondernemers over de toekomst. We stimuleren ondernemers om na te denken over duurzaamheid. Daardoor houden we als Alfa aansluiting met jonge ondernemers en doen weer nieuwe ideeën op. En ook hier verbinden we weer partijen die duurzaamheid belangrijk vinden met elkaar.”