Banner

Akkoord hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

2 november 2020 | Door:  Arjan de Jong

Op 21 oktober jl. hebben de Europese ministers van Landbouw een akkoord bereikt over de algemene inzet voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. Dit akkoord kan als volgt worden samengevat: het “boereninkomen” is geborgd met hier bovenop een mogelijke vergoeding voor bestaande en nieuwe prestaties op groene maatregelen en verduurzaming.

Inkomensondersteuning

De jaren 2021 en 2022 zijn overgangsjaren in aanloop naar het nieuwe GLB. Dan verandert er zo min mogelijk. Over de verdeling van het geld wordt nog gesproken. Nog niet duidelijk is welk percentage van het GLB-budget voor inkomensondersteuning wordt bestemd voor de zogenaamde eco-regelingen. De Raad van Landbouwministers en het Europese Parlement verschillen hierover van mening, de EU-ministers kiezen voor minimaal 20 procent, het Europese Parlement voor minimaal 30 procent.

Eco-regelingen

Door mee te doen aan de eco-regelingen vanaf 2023 kan de GLB-betaling verhoogd worden. Hiervoor komt een puntensysteem voor inspanningen gericht op bodem, water, landschap, klimaat en biodiversiteit. Deze maatregelen worden, zoals het nu lijkt, regiogebonden waardoor boeren kunnen kiezen voor de regelingen die het best toepasbaar zijn in hun bedrijf. De eco-regelingen kunnen gestapeld worden hetgeen een steeds hogere GLB- betaling tot gevolg heeft. Zie de video over de ecoregelingen

Jonge Boeren

Voor jonge boeren is er opnieuw extra positieve aandacht in het nieuwe GLB: lidstaten zijn verplicht 2 procent van het budget voor inkomenssteun te besteden aan jonge boeren. De inzet voor het nieuwe GLB zal zijn dat voor die 2 procent ook gerichte investeringssteun aan jonge boeren zal meetellen.

Alfa is dichtbij

Uiteraard kan Alfa je bij de invulling en optimale toepassing van het nieuwe GLB van dienst zijn. Neem contact met ons op, met meer dan 30 vestigingen is Alfa altijd dichtbij.

Arjan de Jong

Arjan de Jong

Klantbeheerder

088 2532923 | adejong@alfa.nl


Meer over Arjan