Jan Kappers

Jan Kappers

Bedrijfskundig adviseur

​Generalist binnen de melkveehouderij, die graag samen met de ondernemer de lijnen uitstippelt
om zijn doelen te bereiken. Afspraken na komen en zaken benoemen zoals ze zijn, om gewenste veranderingen door te kunnen voeren, dat is van belang om inkomen en continuïteit te borgen binnen een financieel duurzame bedrijfsvoering.  Voordat ik het vergeet te zeggen ”Winnaars hebben een plan en verliezers hebben een excuus” Quote Marc Lammers.


Recente artikelen van Jan

Saldo is de helft van het verhaal

Saldo is de helft van het verhaal

6 november 2018

Vanuit onze dienstverlening als financieel adviseur krijgen wij regelmatig de vraag naar “nieuwe kengetallen” van melkveehouders en mensen uit ons netwerk. Saldo per kg fosfaat, per box, per koe, per hectare en per man uur. Het saldo per kg melk is niet meer voldoende!

Alfa publiceert 'Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2016'

Alfa publiceert 'Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2016'

5 april 2016

'Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2016' is verschenen met een heldere analyse van het eerste quotumloze jaar. Veel melkveehouders keken vóór 2015 nog reikhalzend uit naar de afschaffing van het quotum; een mooie kans om hun bedrijf uit te breiden. De aangescherpte milieuwetgeving en de lagere melkprijs van het afgelopen jaar hebben dit optimisme getemperd. Welke cijfers daar precies bij horen, vertelt deze nieuwe editie. In 2016 is de melkveehouder gebaat bij meer grip op zijn liquiditeit, op zijn mineralenverbruik en mogelijk ook bij nieuwe samenwerkingsvormen.