Banner

Verantwoord vermogen schenken of nalaten aan minderjarige?

29 augustus 2019 | Door:  Esther van der Laan

Hoe voorkom je dat een kleinkind een gehele schenking ineens uitgeeft? Open een bankrekening met een BEM-clausule.

Oma laat geld na of wil geld schenken aan haar kleinkind. Dit kleinkind is echter nog minderjarig. Hoe voorkomt oma dat het kleinkind niet de gehele geldsom ineens uitgeeft? Dit kan door een bewind of door een bankrekening te openen met een BEM-clausule. Waar moet je op letten?

Een bewind wordt ingesteld bij de schenking of bij testament. De minderjarige kan dan slechts over het geld beschikken in samenwerking met de bewindvoerder. De bewindvoerder zelf (meestal de ouder, maar het kan ook een ander zijn) kan echter wel beschikken over het vermogen.

BEM-clausule

Is dat laatste niet gewenst, dan is het beter om een bankrekening met BEM-clausule te openen. Een BEM (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen) zorgt ervoor dat het minderjarige kleinkind niet aan geld kan komen dat op een rekening op zijn of haar naam staat. De ouder kan zelf ook niet aan het geld komen. Dit kan slechts met toestemming van de kantonrechter.

Hoe zit het belastingtechnisch?

Geld onder BEM-clausule behoort echter wel tot het vermogen van de ouder van de minderjarige. De ouder betaalt dan ook gewoon box 3 heffing over dit vermogen (zolang de ontvanger minderjarig is).

Dit vermogen telt echter niet mee voor de berekening van de toeslagen. Dit is onlangs bepaald door de rechter. Door de BEM-clausule kan de minderjarige noch de ouder daadwerkelijk over het vermogen beschikken.

Vermogen onder bewind kan wel meetellen voor toeslagen indien de bewindvoerder de ouder is. Deze kan immers wel beschikken over het vermogen zonder toestemming van een rechter.

Vraag het Alfa!

Laat je dus goed adviseren als je geld wilt schenken of nalaten aan een minderjarige. De gevolgen kunnen anders zijn dan je denkt.

Esther van der Laan

Esther van der Laan

Fiscaal adviseur

088 2533084 | evdlaan@alfa.nl


Meer over Esther