Banner

De Pieperhoeve, rustpunt voor jong en oud in Genemuiden

28 mei 2021 | Door:  Christel Claassen

Het gebeurt niet elke dag dat Alfa Accountans en Adviseurs een klant op het spoor zet van een compleet andere activiteit. “Maar dat wij hiermee zijn begonnen, is aan Alfa te danken”, lacht Rita van Dalfsen, met haar zussen Nelleke en Ingrid verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op zorgboerderij de Pieperhoeve in Genemuiden. Een kleine twintig jaar na het ‘advies’ van Alfa is de Pieperhoeve een florerende opvangplek voor jong en oud.

Het is een paar jaar na de eeuwwisseling als Pier-Gerlof Polstra, tot 2019 als directeur het boegbeeld van Alfa in Zwolle, eens voorzichtig bij vader Van Dalfsen informeert hoe hij zijn toekomst ziet. Hij is immers de zestig jaar gepasseerd. Vijf meiden telt het gezin, en geen van de vijf maakt aanstalten om het bedrijf met zeventig koeien en jongvee voort te zetten. Het woord zorgboerderij valt. Rita: “Die waren er toen nog niet zoveel,  op de Veluwe waren er wel een aantal. En toen we zijn gestart had je er ongeveer zestig totaal in Nederland, nu zijn het er wel duizend. Nee, concurreren doe je niet met elkaar, iedere zorgboerderij heeft weer z’n eigen specialisatie.”

Affiniteit met de zorgsector

Het toeval wil dat de drie zussen die ermee verder gaan, alle drie wel enige affiniteit met de zorgsector hebben. Ingrid is apothekersassistente, Nelleke werkt als verpleegkundige invalkracht in het ziekenhuis, en Rita studeert nog in deeltijd, voor maatschappelijk werker. Nelleke: ”Toen was er helemaal nog geen sprake van een kwaliteitskeurmerk of dat je een opleiding hoefde te hebben om een zorgboerderij te starten. Je kon zo beginnen. Het is ook niet zo dat we in één keer zijn gestart. Bij toeval kwam er een zorgvrager op ons pad, een jongen met het syndroom van Down. Daar hadden we in eerste instantie niet aan gedacht, want we wilden iets beginnen voor jongeren met autisme. Rita had bij haar afstuderen een  onderzoek gedaan en gemerkt dat jongeren met een verstandelijke beperking en autisme tussen wal en schip vielen. Maar we zijn gewoon begonnen met deze jongen; dat was in 2004. Elke woensdag- en zaterdagmiddag, bij onze ouders aan de keukentafel.”

Volwaardige zorgboerderij

17 jaar na deze start is het ‘volle bak’ bij de Pieperhoeve, met alle groepen bij de jongere zorgvragers maximaal gevuld. Na een aantal veranderingen, eerst de melkput “omgebouwd” tot boerderijkamer, later het zorggebouw daarvoor in de plaats gekomen en het nodige overleg met provincie en gemeente, is het voormalige melkveebedrijf omgetoverd tot een volwaardige zorgboerderij. Op een meer dan schilderachtige plek, de Slaperdijkweg 1 in Genemuiden. Nelleke: “Onze vader had natuurlijk ook het bedrijf en dan tevens ook de plek kunnen gaan verkopen. Maar je snapt dat zij hier niet graag weg wilden en wij dat ook niet graag zouden zien.” Niet alleen de locatie maar ook de diversiteit in activiteiten is een trekpleister voor de vele zorgvragers uit de regio, vooral afkomstig uit Genemuiden, Kampen, IJsselmuiden en Staphorst.

Genoeg te doen

De Pieperhoeve biedt dagopvang door de week en logeeropvang in de weekenden voor jongeren. Ouderen met geheugenproblemen of niet aangeboren hersenletsel zijn welkom op de maandag en dinsdag. Genoeg te doen voor jong (de jongste is 8 jaar) en oud (92 jaar): de koeien, schapen, paarden, ezels, pony’s, konijnen en kippen verzorgen en in de tuin en moestuin werken.

Appelpersdag voor fruit uit de boomgaard.

We hebben ook een bescheiden theeschenkerij, geopend op de donderdag en vrijdag van ’s morgens 10.00  tot ’s middags 15.00 uur. We zijn bezig met plannen om dat wat uit te breiden.
En eenmaal per jaar hebben we op de Pieperhoeve een soort open dag tijdens de jaarlijkse persdag voor appels en peren. Ingrid: “Dan komt er een mobiele sap-pers en verkopen we het sap van onze eigen appels en peren. Maar mensen kunnen ook langskomen met hun eigen fruit om die te laten persen, dat is dan al van tevoren afgesproken. Tevens kunnen de mensen dan op ons terras koffie/thee drinken met wat lekkers erbij en hebben we vaak nog wat kraampjes met spulletjes om te verkopen, waaronder onze eigen zelfgemaakte walnootolie.

De zussen zitten ook zelf nog in de begeleiding. Rita: “Maar je zit ook wel heel veel achter de computer. Tegenwoordig moet je van elke cliënt een zorgdossier opbouwen en een zorgplan maken en regelmatig evalueren. Dan heb je nog de financiële administratie, personeelsadministratie, het jaarverslag voor het kwaliteitskeurmerk, jaarverantwoording jeugd etc. Ik begrijp het wel dat we het moeten verantwoorden, want het is publiekgeld waar we mee werken, maar je zit wel heel veel achter het beeldscherm tegenwoordig jammer genoeg.”

‘Het is zo ingewikkeld!’

Al heeft ‘aanstichter’ Pier-Gerlof Alfa verlaten, de relatie met het kantoor is nog altijd goed. Rita: “Alfa hebben we niet alleen nodig voor het financiële deel, maar ook voor de personeelsadministratie. Als je mensen in dienst gaat nemen moet je wel goed weten hoe het allemaal zit. En ook voor onze agrarische administratie. Het is allemaal ingewikkeld geworden! Voor die ingewikkelde dingen hebben we Alfa. Pier-Gerlof is voor ons goud waard geweest, maar we zijn uiteraard ook erg tevreden over onze klantbeheerder Christel Claassen en assistent accountant Hugo Davelaar.”

 

Christel Claassen

Christel Claassen

Klantbeheerder

088 2533085 | cclaassen@alfa.nl


Meer over Christel