Banner

Voerefficiëntie en resultaat in de melkveehouderij

18 februari 2020 | Door:  Hans de Bie

Voerefficiëntie wordt steeds belangrijker! Hoe efficiënter een koe omgaat met voer, hoe beter. Dat is goed voor uw portemonnee, én goed voor het milieu. CRV organiseert samen met onder andere Alfa de ‘Week van de voerefficiëntie’. In de week van 16 maart zijn op een vijftal praktijkbedrijven open dagen gepland om met dit thema aan de slag te gaan.

Workshop Alfa

Tijdens deze opendagen zal Alfa op 2 bedrijven de financiële kant van voerefficiëntie belichten. Je gaat zelf aan het rekenen hoeveel euro’s bespaard kunnen worden in een praktijkbedrijf. We trekken voerefficiëntie door van koeniveau naar bedrijfsniveau. Met daarbij ook aandacht voor de kostprijs van je eigen ruwvoer. Met de BAS rapportages van Alfa krijg je goed inzicht in de kosten van het totale voerpakket en het saldo per 100 kg melk, zodat je voor je eigen bedrijf hier ook mee aan de slag kunt.

Alfa zal deze workshops verzorgen op de volgende 2 open dagen:

Wil je meer weten?

Kom dan naar één van de open dagen, zie bijgaande uitnodiging.

Alfa is dichtbij

Wil je meer weten over de dienstverlening van Alfa in de melkveehouderij? Neem dan contact op met een adviseur van het dichtstbijzijnde Alfa kantoor.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans