Banner

Uitbreiding nieuwe pluimveestal met Wintergarten

5 juli 2022 | Door:  Jan van der Vegt

Het familiebedrijf van Bennie en Zwanette Veerman- Gosseling is gelegen in Zuidwolde in Drenthe. Hun bedrijf is onlangs uitgebreid met een nieuwe pluimveestal met “Wintergarten” waarin 28.000 leghennen volgens het concept “1 ster Beter Leven” hun eieren leggen. Deze uitbreiding sluit perfect aan op hun bestaande stal met 22.000 hennen. Bij deze bestaande stal wordt het concept “Freiland hennen” toegepast. Dit artikel betreft de weergave van een interview met zowel de ondernemers als ook hun adviseur van Alfa accountants die hun heeft begeleid met de plannenmakerij voor de nieuwe stal.

Hoe is het allemaal begonnen

Vader had destijds een melkveebedrijf met daarnaast vanaf 1995 ook een 7.000 Freiland leghennen. Bennie geeft aan dat hij al vroeg een goed gevoel had ten aanzien van de pluimveetak. Naast zijn werk bij de aannemer en later als ZZP- er in de bouw, werkte Bennie ook mee op het ouderlijk agrarische bedrijf. In 2009 is Bennie tot de maatschap getreden met zijn ouders. De melkveetak was intussen volledig afgebouwd. Parallel hieraan werd de kalvertak uitgebreid van 65 naar 300 stuks Rosé kalveren. Deze kalveren werden voor “eigen kop” opgefokt omdat, zoals Bennie vertelt, hij erg houdt van het vrije ondernemerschap waarin hij zelf de markt kan aanvoelen en besluiten kan nemen.

Meer eigen ondernemerschap

Bennie vertelt dat hij in die tijd ook met plannen rondliep voor de uitbreiding van de Freiland leghennen naar 22.000 stuks. Om dat in eigen beheer te kunnen doen heeft hij zijn loondienst ingeruild voor het eigen agrarisch ondernemerschap. Bovendien kon uit de verkoop het melkquotum diverse herinvesteringen plaatsvinden zoals de inventaris in de stal voor de Freiland leghennen.  De bouw van die stal is in 2009 voltooid. Bennie en Zwanette zijn in 2011 getrouwd en inmiddels hebben ze samen 4 blakende kinderen gekregen. In 2018 hebben zij het bedrijf van ouders overgenomen.

Visie richting toekomst

Op de vraag wat destijds zijn visie was en waar hij het meest plezier aan ontleende, antwoord Bennie: “Mijn visie destijds was dat ik graag de kippentak zou willen uitbreiden en daar paste de rosékalvertak heel goed bij. Zodoende was het risico mooi gespreid”. Daarbij is het doel altijd geweest om op termijn een volledige boterham thuis te kunnen verdienen.  Bij de grondaankoop in 2019 is al vooruit gekeken richting de toekomst om eventueel een nieuwe stal bij te bouwen. Toen is het traject voor de huidige nieuwe stal feitelijk al in gang gezet.

Concept 1 ster Beter Leven

Tijdens het maken van de plannen bleek al snel dat de nieuwe stal niet opnieuw een Freiland- stal kon worden. Dit had te maken met de positionering en de beschikbare hoeveelheid grond voor de hennen. Voor iedere hen moet 4 m2 beschikbaar zijn en dat konden wij voor de nieuwe stal niet realiseren. Echter een stal met een overdekte uitloop met veel daglicht en buitenlucht, een zogenaamde “Wintergarten”, behoorde wel tot de mogelijkheden. We hebben toen gekozen voor de bouw van een MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) stal. Dat biedt ons de mogelijkheid om fiscaalvriendelijke maatregelen te kunnen toepassen, zoals de regelingen voor Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijvingen (Vamil). Hier hopen we voordeel van te hebben in de toekomst.

Wat was de rol van de adviseur

Vanaf het moment dat we gingen nadenken over een nieuwe stal hebben we de mogelijkheden doorgesproken met onze adviseur Herald Aalderink. Samen met hem hebben we een begroting voor de nieuwbouw opgesteld en aangeleverd bij de bank. Ook heeft hij ons geattendeerd op subsidiemogelijkheden en ons begeleid in de besprekingen met de huisbankier. Toen na verloop van tijd er een fiat kwam van de bank heeft hij ons geholpen met de MDV certificering. In het voortraject was er volop discussie omtrent de hoeveelheid daglicht en de bouwtechnische zaken die dat met zich meebracht en wat dus ook invloed had op het investeringsplan. We kunnen stellen dat we door Alfa prima zijn begeleid in het gehele traject.

Hoe bevalt de nieuwe stal

De nieuwe stal is 13 mei 2022 in gebruik genomen en het bevalt ons heel goed. De leghennen scharrelen er goed op los en maken veel gebruik van de Wintergarten. De ruimte en het licht wat er is voor de hennen is goed en geven ons een prima gevoel. De nieuwe stal is een mooie aanvulling op de Freilandstal. We zijn blij, dat we die concepten naast elkaar goed kunnen vermarkten.

Ontwikkelingen in de sector

De marktomstandigheden in de sector zijn momenteel lastig, vertelt Bennie. De voerprijzen en de energieprijzen zijn mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne enorm gestegen. “Hier zullen we mogelijk wel op moeten anticiperen om toekomstige kosten te kunnen beperken”, geeft hij aan. “Misschien dat zonnepanelen daar op termijn een onderdeel van gaan worden”.  Verder vindt Bennie het belangrijk om een goede relatie te onderhouden met zowel de voerleverancier als de afnemers van de eieren.

Welk advies verlangen jullie de komende jaren

Voor de komende jaren hebben we nog wel een aantal wensen op ons lijstje. Zo willen we nog graag de stallen voor de kalvertak moderniseren, maar dat hangt ook voor een groot deel af van de huidige stikstofdiscussie en welke mogelijkheden ons nog worden geboden.

Alfa accountants en adviseurs

We gaan er vanuit dat Herald Aalderink ons in de toekomst opnieuw kan bijstaan bij de ontwikkeling van ons bedrijf. Dat zou namelijk een goed teken zijn vanuit de sector. Maar er zal zeer waarschijnlijk veel op ons afkomen de komende jaren en dan voelt het vertrouwd als en deskundige op agrarisch gebied ons kan helpen bij mogelijke uitdagingen.

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Relatiemanager

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan