Banner

Thuis werken in coronatijd

14 april 2020 | Door:  Mischa van Tiel

Een paar weken geleden hebben wij aangekondigd dat wij zo veel mogelijk thuis werken. Toch werken wij op onze locaties met een minimale bezetting. Juist in deze tijd vinden wij bereikbaarheid voor onze klanten erg belangrijk.

Is thuiswerken mogelijk?

Het is het gesprek van de dag, de coronacrisis. Angst en onzekerheid ontstaat, nog meer gevoed door Social Media. Maar hoe gaat het nu met het werken thuis? Is het mogelijk of blijkt het toch niet haalbaar te zijn?  

Wij zien het zeker als een mogelijkheid. Wij als medewerkers van Alfa Accountants begrijpen heel goed dat er juist nu in tijden van crisis adviesbehoefte ontstaat. Wat gebeurt er en welke invloed heeft dit op jouw bedrijf? Welke keuzes maak je nu en wat betekenen deze keuzes op langere termijn? Wij willen je graag ondersteunen, binnen de beschikbare mogelijkheden en middelen. En ja, wij verkiezen digitaal overleg momenteel boven face-to-face. Wij maken hiervoor gebruik van Microsoft Office Teams. Niet iedereen beschikt over de middelen om digitaal overleg mogelijk te maken. Hoe leuk is het dan, wanneer je van je klant hoort, dat deze speciaal voor het overleg toch de juiste middelen heeft aanschaft? Wij hebben van verschillende klanten een terugkoppeling ontvangen dat het digitaal overleg als zeer prettig wordt ervaren. Zeker als het om praktische overleggen gaat.

Lukt dit niet? In overleg is het uiteraard mogelijk een gesprek op kantoor of bij jouw thuis in te plannen. Wij hanteren dan een maximum van 3 personen en uitsluitend wanneer de 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen.

Waar mogelijk blijven wij thuis. Ter bescherming van onze eigen mensen, maar ook om onze klanten en hun dierbaren te beschermen. Wij denken graag in mogelijkheden, daarom denken wij ook graag met jou mee.

Let’s stay home, stay safe!

Mischa  van  Tiel

Mischa van Tiel

Directiesecretaresse

088 2532216 | mvantiel@alfa.nl


Meer over Mischa