Banner

Subsidie voor agrariërs in de Veenkoloniën

16 juli 2019 | Door:  Herald Aalderink

Agrariërs in de Veenkoloniën, die willen innoveren of hun bedrijf willen moderniseren, kunnen hiervoor van maandag 24 juni tot en met donderdag 29 augustus 2019 subsidie aanvragen.

Er is voor deze openstelling een bedrag van 4,6 miljoen euro beschikbaar. De regeling is alleen bedoeld voor agrarische bedrijven. Het doel is investeringen, die bijdragen aan onder andere een verbetering van het milieu, klimaat en biodiversiteit te stimuleren.

De subsidie bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de volgende kosten:

Voorwaarden van de subsidieregeling:

Aandachtspunten:

Aanvragers hebben na de toewijzing van de subsidie 2 jaar tijd om de investering uit te voeren en een vaststellingsverzoek in te dienen. Dit betekent, dat bij de afwegingen over het indienen van een subsidieaanvraag niet alleen naar de huidige investeringsplannen gekeken moet worden, maar ook naar investeringen, die pas over 2 jaar op de planning staan.  

De subsidie wordt toegekend op basis van het aantal punten dat aan de betreffende investering(en) is toegekend. Uit de openstelling blijkt dat alle investeringen hetzelfde aantal punten scoren. Indien het beschikbare budget overschreden wordt, zal bij meerdere aanvragen met een gelijk aantal punten  loting uitslag moeten geven over welke aanvragen gehonoreerd kunnen worden.  

Voor vragen over deze subsidieregeling of voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met Herald Aalderink, tel. nr. 088-2532202 of Henny Jonkers, tel.nr. 088-2532217.

Herald Aalderink

Herald Aalderink

Bedrijfskundig adviseur

088 2532202 | haalderink@alfa.nl


Meer over Herald