Banner

Subsidie innovatie en verduurzaming in Drenthe

11 april 2019 | Door:  Herald Aalderink

Agrariërs in Drenthe, die willen innoveren of hun bedrijf willen moderniseren, kunnen hiervoor van maandag 8 april tot en met vrijdag 17 mei 2019 subsidie aanvragen. De provincie Drenthe stelt voor deze openstelling een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar. De regeling is alleen bedoeld voor agrarische bedrijven. Het doel is investeringen, die bijdragen aan onder andere een verbetering van het milieu, klimaat, dierenwelzijn en volks- en diergezondheid te stimuleren.

De subsidie bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten. Er kan subsidie aangevraagd worden voor o.a. de volgende kosten

-          Machines voor mechanische onkruidbestrijding
-          Machines voor grondbewerking
-          Systemen voor precisie landbouw
-          Drift reducerende technieken
-          Duurzame bewaar- en overslagtechnieken
-          Systemen voor beperking bodemverdichting
-          Productie van duurzame energie
-          Automatische ruwvoerverstrekking- en ruwvoeraanschuifsystemen
-          Systemen, die verschillende zaken monitoren, zoals tochtdetectie en
            herkauwactiviteit
-          Investeringen ter beperking van erfafspoeling

Voorwaarden van de subsidieregeling

-          De subsidie moet aangevraagd worden vóórdat de investeringsverplichting
            aangegaan wordt.
-          Het maximale subsidiebedrag is € 60.000 en het minimale subsidiebedrag
             is € 10.000.

Aandachtspunten

De subsidie wordt toegekend op basis van het aantal punten dat aan de betreffende investering(en) is toegekend. Uit de openstelling blijkt dat alle investeringen hetzelfde aantal punten scoren. Indien het beschikbare budget overschreden wordt, zal bij meerdere aanvragen met een gelijk aantal punten  loting uitslag moeten geven over welke aanvragen gehonoreerd kunnen worden.  

Voor vragen over deze subsidieregeling of voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met Herald Aalderink.

Herald Aalderink

Herald Aalderink

Bedrijfskundig adviseur

088 2532202 | haalderink@alfa.nl


Meer over Herald