Banner

Spaargeld vanaf € 500.000 niet belast in box 3

29 september 2020 | Door:  Nico Verhagen

In juni 2019 deed de Hoge Raad uitspraak in de massale bezwaarprocedure tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2013 en 2014. De box 3 heffing (vermogensrendementsheffing) werd door de Hoge Raad strijdig bevonden met Europees recht. Echter, de belastingplichtige wordt er niets beter van, want de Hoge Raad liet het onrecht in stand zonder voor rechtsherstel te zorgen. Lees dit artikel en regel jouw eigen rechtsherstel.

6 september 2019 – Voorstel nieuwe regeling box 3

Op 6 september 2019 schreef de staatsecretaris van financiën een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aankondigde met ingang van 1 januari 2022 een nieuwe regeling voor box 3 in werking te willen laten treden. Volgens de krantenkoppen zou je dan € 440.000 spaargeld belastingvrij kunnen aanhouden. Het lijkt voordelig, maar wat mij betreft zitten in dit voorstel dusdanige adders onder het gras, dat het wetsvoorstel niet door de beugel kan. Ik heb dit dan ook “listige wetgeving” genoemd.

Inmiddels is de nieuwe staatssecretaris Vijlbrief ook tot dit inzicht gekomen en heeft hij op 24 juni 2020 laten weten dat het plan van 6 september 2019 van de baan is. Daarnaast biedt de op Prinsjesdag 15 september 2020 aangekondigde verhoging van het heffingsvrije vermogen ook weinig soelaas. Sterker nog, vermogens van € 500.000 betalen onder de nieuwe regeling en tarieven in 2021 € 500 (alleenstaanden) tot € 300 (partners) meer vermogensrendementsheffing dan in 2020.  Dus is er nog steeds geen tegemoetkoming voor de spaarders.

Maar wat nu te doen met jouw spaargeld?

Hoe voorkom je dat je straks op 1 januari 2021 weer bij de poot genomen wordt? Waarom wachten tot er een wetswijziging komt? Indien je als alleenstaande € 500.000 spaargeld hebt, dan kost dit straks per 1 januari 2021 (tarieven 2021) weer € 5.874 belasting in box 3. Heb je een partner en heb je samen € 500.000 spaargeld dan kost jullie dit samen € 4.774 belasting in box 3.

Breng je voor 1 januari aanstaande dit spaargeld onder in een besloten vennootschap, hierna BV, dan wordt dit spaargeld niet meer belast in box 3. De BV betaalt alleen nog belasting over de winst, lees de rente, op je spaargeld. Bij 0,1% rente bedraagt deze winst € 500. De vennootschapsbelasting bedraagt 15% (tarief 2021) hierover is € 75. Heb je de BV alleen voor je spaargeld dan zul je in de regel helemaal geen belasting betalen, omdat de BV ook jaarlijkse kosten heeft van een jaarrekening. Deze kun je van de winst aftrekken. Omdat de BV dan geen winst overhoudt, zul je geen belasting betalen.

Heb je al een BV, dan hoef je geen nieuwe BV op te richten. Je kunt eenvoudig met jouw spaargeld een agiostorting op bestaande aandelen gaan doen. Hiervoor is geen notaris benodigd. Bel even met jouw klantbeheerder en wij regelen het voor je.

Voor wie (nog) geen BV heeft, is van belang wat het oprichten van een BV kost. Tegenwoordig zijn er partijen waar je online een BV kunt oprichten. Deze hanteren tarieven vanaf  € 250. Vind je het niet erg om te reizen, dan kun je via de site www.degoedkoopstenotaris.nl kijken welke notaris het goedkoopst is. Wil je ook nog een goede dienstverlening van jouw notaris, ga dan uit van tarieven van   € 500 tot € 750.

Hoe werkt het?

Eerst online of via de notaris een BV oprichten. Je wordt aandeelhouder en bestuurder van de BV. Wanneer je dat nu doet, kies je voor een lang eerste boekjaar van de BV, zodat je pas per 31-12-2021 in het jaar 2022 je eerste jaarrekening hoeft te maken. Je kiest ervoor om € 500.000 of meer spaargeld (ieder ander bedrag kan ook) als kapitaal in de BV te storten. Zodra de BV is opgericht, open je een bankrekening voor de BV en vervolgens maak je onder vermelding van “kapitaalstorting” € 500.000 over naar jouw BV.

Jouw spaargeld wordt nu belast met vennootschapsbelasting. Gaan we uit van € 500 rente opbrengst en € 1.500 kosten voor de jaarrekening van de BV, dan heeft de BV een verlies van € 1.000 en is deze geen belasting verschuldigd.

Vervolgens is er nog één ding waar je rekening mee moet houden. Wil je het spaargeld weer uit je BV halen, dan kost dit geen belasting maar moet je wel weer langs de notaris voor een statuten wijziging. Dit kost ongeveer € 500. Je kunt dan mogelijk beter eerst geld lenen van je BV, om later in één keer bij de notaris zoveel geld uit je BV te halen dat de leningen weer verrekend kunnen worden.

De eenmalige kosten voor jouw spaar BV zijn ongeveer € 1.000 en jouw jaarlijkse kosten ongeveer € 1.500. Het eerste jaar heb je dus ongeveer € 2.500 kosten. Aan jou de keus. Betaal je per 1 januari aanstaande weer € 5.874 of € 4.774 of (veel) meer belasting in box 3 of maak je € 2.500 kosten om al per 1 januari aanstaande meer dan € 2.000 belasting te besparen?

Wanneer je nu actie onderneemt, heb je 1 januari aanstaande de eerste winst al te pakken. Per 1 januari 2022 en de jaren daarna heb je weer voordeel en alleen nog maar de jaarlijkse kosten. Voor hoe lang? Het is nog steeds de wens om de box 3 heffing te moderniseren, maar de voortgang hiervan valt lastig te voorspellen. Dus profiteer ervan zolang het nog kan.

En dan de mogelijke bijvangst, stel dat in jouw situatie je box 3 vermogen de enige belemmering is waarom je geen recht hebt op huurtoeslag of zorgtoeslag, dan zorgt de spaar BV ervoor dat jouw vermogen in de BV niet meer meetelt voor de toeslagen. Zo kun je eventueel met ingang van 2021 ook nog in aanmerking komen voor toeslagen.

En, ben je een eigen bijdrage verschuldigd in verband met zorg thuis of in een zorg instelling en betaal je als gevolg van jouw vermogen een hoge bijdrage, dan zorgt het onderbrengen van jouw vermogen in een BV er mogelijk voor dat jouw eigen bijdrage aanzienlijk omlaag kan.

Want hoewel de vrijstelling in box 3 met ingang van 1 januari 2021 volgens het wetsvoorstel “Wet aanpassing box 3” wordt verruimd tot € 50.000 per belastingplichtige, geldt deze verhoogde vrijstelling niet voor inkomens en vermogensafhankelijke regelingen als de toeslagen en de voornoemde eigen bijdragen. Dus daarvoor heb je niets aan de verhoogde vrijstelling maar des te meer aan de spaar BV.  

Meer informatie?

Kortom genoeg om over na te denken. Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Mooier kunnen we het niet maken …... maar we proberen het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Nico Verhagen

Nico Verhagen

Senior fiscaal adviseur

088 2532258 | nverhagen@alfa.nl


Meer over Nico