Banner

Na winst maximalisatie komt belasting minimalisatie. Fiscale eenheid Vpb? Vraag tijdig ontvoeging aan!

27 oktober 2020 | Door:  Nico Verhagen

Dit artikel is interessant voor  vennootschappen en fiscale eenheden die geregeld ruim meer dan € 245.000 winst per jaar maken.

Van winst maximalisatie naar belasting minimalisatie

Meerdere keren per jaar zit ik om tafel met ondernemers die met één of meerdere BV’s jaarlijks een leuke winst maken. Het is voor deze ondernemers van belang om goed in beeld te hebben dat er in de vennootschapsbelasting de laatste jaren in de tariefstructuur het een en ander is veranderd en dat er ook voor de komende jaren forse veranderingen worden voorgesteld. Voor deze ondernemers geldt dat zij na winstmaximalisatie graag geadviseerd worden over verlies minimalisatie.

Wat is er aan de hand?

De laatste jaren zijn de belastingtarieven in de vennootschapsbelasting voor het midden- en klein bedrijf fors gedaald. Voor 2021 lijkt het erop dat over de eerste € 245.000 winst 15% vennootschapsbelasting is verschuldigd en over het meerdere 25%. De winst boven de € 245.000 wordt dus 10% zwaarder belast. Een ondernemer die dus met één BV verwacht over het jaar 2021 een belaste winst te maken van € 500.000 betaalt dus over
€ 255.000 25% belasting.

Dus splitsen!

Indien deze ondernemer zijn BV per 1-1-2021 gaat splitsen in twee BV’s en de winst een beetje gelijk weet te verdelen, dan bespaart hij 10% belasting over € 245.000. Dit is
€ 24.500 over 2021.  Nu kan het splitsen van een BV soms best complex zijn, maar na aftrek van de kosten van de splitsing moet er voor jou als ondernemer in één jaar toch een voordeel te realiseren zijn van tussen de € 10.000 en € 20.000. 

In veel gevallen is splitsing niet eens nodig

Er zijn veel ondernemers die een holding BV combineren met een vastgoed BV en een Exploitatie BV. Deze BV’s zijn dan vaak verenigd in één fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat zij als één belastingplichtige worden gezien. Heeft bijvoorbeeld iedere BV in 2021 € 200.000 winst dus samen € 600.000 winst, dan betaalt de groep in 2021 over € 355.000 25% belasting. Wanneer deze ondernemer tijdig voor 1 januari aanstaande aan de belastingdienst laat weten dat hij de fiscale eenheid wenst te beëindigen, dan worden alle BV’s met ingang van 1 januari 2021 zelfstandig belastingplichtig. De bespaarde vennootschapsbelasting in dit voorbeeld bedraagt dan alleen al in 2021 € 35.500. In veel gevallen is dit makkelijk verdiend geld.  Het tijdig sturen van een briefje naar de belastingdienst is een eenvoudige formaliteit. Echter, pas wel op! Een fiscale eenheid heeft ook administratieve voordelen en reorganisatie voordelen. In sommige gevallen kan het ontijdig verbreken van de fiscale eenheid erg veel geld kosten. Laat je dus deskundig door ons adviseren.

Hoeveel BV’s zijn er dan nodig?

Bij een winst van € 1.000.000 hebben de meesten wel door, dat een optimale verdeling betekent dat er vier zelfstandig belastingplichtige BV’s nodig zijn. Voor 2021 zou dat inderdaad zo zijn. Echter voor het jaar 2022 is het de bedoeling dat de tariefschijf van
€ 245.000 verlengd wordt tot een bedrag van € 395.000. In dat jaar betaalt je dus over de eerste € 395.000 winst 15% belasting.  Bij een winst van € 1.000.000 heb je dan aan drie BV’s genoeg en bedraagt de besparing ten opzichte van één BV of een fiscale eenheid van drie BV’s ongeveer € 60.000 belasting.

Kortom, past dit advies bij jou en spreekt het je aan neem dan contact met ons op. Bel jouw eigen fiscalist van Alfa. Heb je deze niet, dan mag je mij bellen. 

Nico Verhagen

Nico Verhagen

Senior fiscaal adviseur

088 2532258 | nverhagen@alfa.nl


Meer over Nico