Banner

Kapitaal benodigd voor bedrijfsontwikkeling

21 mei 2019 | Door:  Jan van der Vegt

Onlangs heb ik in 'Cijfers die Spreken' het artikel 'Financieren als synoniem voor vertrouwen' geschreven. Mogelijk zul je zeggen: Dat is mooi, maar is die titel niet erg ruim gekozen? Want als er vertrouwen is, gaat de bank mij dan financieren?

Uiteraard ligt het verhaal een stuk genuanceerder dan de titel weergeeft, maar in de kern gaat het erom hoe dat vertrouwen is op te bouwen. Er moet namelijk vertrouwen zijn dat rente en aflossing  terugbetaald kunnen worden in een acceptabele financieringstermijn. Banken en financiers moeten immers de risico’s bij financieren goed motiveren en onderbouwen richting vermogensverstrekkers en de Nederlandse bank. De risico’s moeten voor jou als ondernemer acceptabel zijn maar ook voor de bank.

Wees daarom voordat je een financieringsverzoek indient zelf al zeker van je zaak. Dat is immers het eerste signaal wat je af kunt geven. Een goede onderbouwing van je vraagstelling en dat het verzoek passend is bij jouw drijfveren en ambities.

Waarde oordeel uit de cijfers

In het artikel geef ik weer welke criteria belangrijk zijn en hoe die meetbaar gemaakt worden. Banken proberen het beeld wat ze van jou als ondernemer hebben om te zetten in een waardering, die meetbaar wordt. Net als de technische cijfers van jouw bedrijf. Daarnaast halen de banken een groot deel van het vertrouwen uit de financiële jaarcijfers die worden aangeleverd en hoe die historisch zijn opgebouwd. Die cijfers zijn eigenlijk de resultante van jouw vakmanschap en ondernemerschap. De keuzes die je hebt gemaakt en de handelingen die jij hebt verricht binnen je onderneming.

Perspectief als doelstelling

De doelstelling van vele ondernemers is plezier te beleven, pegels te verdienen en perspectief te houden voor de toekomst. Wat ook steeds belangrijker wordt is de consument waarvoor jij produceert. Onze planeet en het klimaat stelt indirect steeds meer eisen aan jou als producent. Eisen die verlangen dat er geïnvesteerd wordt in duurzame productiemiddelen wat mogelijk weer van invloed is  op je kostprijs.

Belangrijke uitdagingen oplossen

Ieder bedrijf wil zicht op perspectief houden en zal zich daarom moeten ontwikkelen.

Er is telkens opnieuw kapitaal benodigd voor de investeringen die gedaan moeten worden. Of het nu gaat om het asbestdak, de ammoniakuitstoot of CO2 reducerende maatregelen. In dat licht is het van belang dat je de huidige leningen binnen de gestelde termijn aflost. Anders neemt het schuldniveau toe, wat door de gekoppelde rentelast ten koste gaat van de rentabiliteit van je onderneming. In het artikel in Cijfers die Spreken komt dit onderwerp terug in de  “betalingscapaciteitsratio”. Zo zijn er in het artikel nog een aantal ratio’s weergegeven die jou kunnen helpen met het inzicht in de exploitatie.

Een gezonde exploitatie maken

Voor jou als ondernemer is zicht op perspectief een uitdaging die je kracht bij kunt zetten met een goed onderbouwd plan voor de toekomst. Zorg dat je weet waar je staat met je bedrijf in financieel opzicht. Weet wat voor banken belangrijke kengetallen zijn en hoe je die met jouw handelen kunt beïnvloeden. Dat begint bij strategische keuzes die jij maakt en die vaak te herleiden zijn in de vaste kostencomponenten. Een onderdeel waar je niet zomaar meer aan voorbij kunt gaan. Zorg dat er in de gehele kostenstructuur nog ruimte overblijft voor het variabele deel, omdat daar vaak de onzekerheid zit welke kan leiden tot hogere kosten of lagere opbrengsten, de zogenaamde gevoeligheden. Als ondernemer kun je in het variabele deel direct invloed uitoefenen, iets wat in het vaste deel veel minder het geval is. Als ondernemer wil je niet klem komen te zitten en geconfronteerd raken met een structureel liquiditeitstekort door een te hoge kostprijs.

Alfa is dichtbij

Wil je investeren? Zorg dan voor een goed onderbouwd plan met de juiste uitgangspunten, waarbij prestaties vanuit het verleden zonder taakstelling doorberekend worden richting toekomst. Een realistisch plan, waarin jouw visie en ambitie goed te verdedigen valt. Vanuit onze expertise in de sector en de cijfers willen wij jou daar graag bij helpen. Neem daarvoor contact op met het Alfa kantoor bij jou in de buurt.

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Senior bedrijfskundig adviseur

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan