Banner

De toekomst van het pachtrecht: binnenkort duidelijkheid?

25 februari 2019

Het pachtrecht is al jarenlang onderwerp van discussie. De reguliere pacht is voor de verpachter nadelig gezien de vergaande bescherming van de pachter. De geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter kan daarentegen voor de pachter nadelig uitwerken, omdat de pachtprijs niet wordt getoetst.

In opdracht van de staatssecretaris van Economische Zaken is in 2014 het pachtrecht geëvalueerd. Bij de evaluatie kwamen diverse knelpunten naar voren. Daarom werd een ingrijpende herziening van het pachtrecht voorgesteld. De belangenorganisaties van verpachters en pachters deelden het standpunt dat het pachtrecht moest worden herzien. Zij konden zich echter niet vinden in het voorstel voor de wijziging van het pachtrecht naar aanleiding van de evaluatie.

Afschaffing prijsregulering

Vertegenwoordigers van deze belangenorganisaties probeerden vervolgens een akkoord over de vernieuwing van het pachtrecht te bereiken. Daarbij werd onder andere gesproken over afschaffing van de prijsregulering voor nieuw af te sluiten reguliere pachtovereenkomsten en de introductie van de flexibele pacht (in plaats van geliberaliseerde pacht).

Bij deze flexibele pacht zouden ook gebouwen geliberaliseerd kunnen worden verpacht en kon de pachtprijs wel worden getoetst. Helaas is het niet gelukt om tot een akkoord te komen waarin alle  belangenorganisaties zich kunnen vinden.

Politiek aan zet

Nu de belangenorganisaties er niet uitgekomen zijn, is het de beurt aan de politiek. De regering en de Staten-Generaal dienen keuzes over de herziening van het pachtrecht te maken.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft onlangs laten weten dat de Tweede Kamer in het voorjaar van 2019 een brief over de herziening van het pachtbeleid ontvangt. Zij gaf aan dat bij de herziening van het pachtbeleid wordt ingezet op duurzaam bodembeheer en op langduriger relaties tussen verpachters en pachters. 

Wordt vervolgd...

Hopelijk komt er met de brief van minister Schouten enige vaart in het proces van de herziening van het pachtrecht en is er binnenkort duidelijkheid over de toekomst van het pachtrecht. Wordt vervolgd. Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.