Banner

Bijdrage van Alfa Foundation aan Stichting Zeldzame Huisdierrassen

30 november 2020 | Door:  Johan Vennedunker

Alfa geeft lokaal invulling aan "Overal dichtbij" middels Alfa Foundation.  Deze foundation stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor vrijwilligersprojecten waar medewerkers van Alfa zich voor inzetten. Onlangs hebben wij een cheque mogen overhandigen aan SZH voor levend erfgoed.

Onze collega Johan Vennedunker fokt al 15 jaar Nederlandse Landgeiten. Hij vertelt enthousiast. "Dit is het geitenras dat oorspronkelijk in Nederland voorkomt. Tot 1930 was het de koe van de armen. Door inkruisen met melkrijkere geitenrassen uit Zwitserland en Zuid Duitsland, verdween dit Nederlandse Landgeit bijna geheel. In 1954 waren er nog maar 4 raszuivere dieren over. Via een terugfokprogramma zijn er nu weer circa 2.000 Nederlandse Landgeiten in het stamboek. Binnen de Landgeitenvereniging heb ik verschillende functies. Ik ben voorzitter van de Drentse afdeling, ik beheer de stamboekadministratie en sinds 3 jaar ben ik ook keurmeester van de Nederlandse Landgeit."

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

De Nederlandse Landgeit valt onder de zorg van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Deze stichting zet zich in voor het behoud van oude Nederlandse landbouw- en huisdierrassen die dreigen te verdwijnen. Deze rassen zijn nu vaak niet meer economisch rendabel, maar voor hun oorspronkelijke eigenschappen zijn deze het waard om te bewaren. "Vanuit deze oude rassen zijn de nieuwe rassen ontstaan. De oude rassen zijn ons levend erfgoed, vergelijkbaar met de oude gebouwen en schilderijen die ons cultureel erfgoed zijn. Via mijn functies had ik regelmatig contact met SZH en door mijn werk als assistent accountant ben ik benaderd of ik penningmeester van de SZH wilde worden. Dat doe ik nu bijna 3 jaar met veel plezier."

Beleef ons erfgoed (BOE) dag

Promotie van de oude rassen bij houders en liefhebbers van dieren is een belangrijke taak van de SZH. Daarvoor is educatiemateriaal nodig. In de afgelopen jaren heeft de SZH tekeningen van de oude rassen laten maken. Die tekeningen wil de SZH gebruiken om een spel te maken om de oude rassen bij jong en oud onder de aandacht te brengen. Het staat op de planning om volgend jaar een zogenoemde "Beleef ons erfgoed (BOE) dag" te houden waar de houders van zeldzame rassen hun erf en of stal openstellen voor publiek. Bij deze open dag kan het spel dan als educatiemateriaal uitgereikt worden. In september zag ik een oproep voor doelen voor de Alfa Foundation. Voor de ontwikkeling van dit spel heb ik als penningmeester van de SZH een bijdrage gevraagd voor € 2.000 van de Alfa Foundation. Deze bijdrage is toegekend en de SZH heeft nu opdracht gegeven voor uitwerking van het spel.  

Johan Vennedunker

Johan Vennedunker

Senior assistent accountant

088 2532262 | jvennedunker@alfa.nl


Meer over Johan