Banner

Bedrijfsopvolging nu of nooit

15 september 2020 | Door:  Nico Verhagen

Een bedrijfsopvolging heeft in de regel betrekking op twee zaken. Het bedrijf gaat over op een nieuwe ondernemer en het vermogen van het bedrijf gaat over naar een nieuwe ondernemer. Nu hoeft het niet zo te zijn wanneer je het bedrijfsvermogen overdraagt aan je kinderen, dat zij dan ook ondernemer worden. Je kunt zelf ondernemer blijven en toch je bedrijfsvermogen geheel of grotendeels overdragen aan je kinderen. Dit kan vooral interessant zijn wanneer je kinderen helemaal geen belang hebben bij je onderneming maar des te meer bij het vermogen van je onderneming. Door tijdig met de overdracht van je bedrijfsvermogen naar je kinderen te beginnen, kun je met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, hierna de BOR, veel belasting besparen.

De huidige regelingen zijn zo ruim dat het de vraag is hoe lang deze nog in stand zullen blijven. In het rapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel, dat de staatssecretaris van Financiën op 18 mei 2020 naar de kamer heeft gezonden, komt dit ook aan de orde. Volgens dit rapport is de effectieve belastingdruk voor erfenissen boven de € 500.000 in de periode 2007 tot 2016 het meest omlaag gegaan.  De verklaring hiervoor is de bedrijfsopvolgingsregeling, hierna de BOR.

BOR

De gedachte achter de BOR is dat de betaling van schenk- of erfbelasting de continuïteit van de onderneming bij een bedrijfsoverdracht niet in gevaar mag brengen. Het eerste miljoen van de waarde going-concern is sinds 2010 volledig vrijgesteld en van de waarde van het ondernemingsvermogen daarboven is 83% vrijgesteld. Zijn deze vrijstellingen al voordelig voor verkrijgingen door kinderen van hun ouders, de verkrijgingen worden helemaal lucratief wanneer het verkrijgingen door neven of nichten van een oom of tante betreft. Bij deze laatste verkrijgingen is vaak over een groot deel 40% belasting verschuldigd. Het CPB heeft geanalyseerd dat schenkingen onder de BOR groot zijn en een gemiddelde lage belastingdruk kennen van 1,1%. Uit recent onderzoek van de Belastingdienst zou blijken dat in 75% van de onderzochte nalatenschappen over 2017 er voldoende vrije middelen waren om ook zonder BOR de erfbelasting te kunnen betalen. Verder geeft de BOR een grote prikkel om zoveel mogelijk vermogen voor te doen als ondernemingsvermogen.

Dan blijkt ook nog eens dat het fiscale voordeel van de BOR zeer scheef verdeeld is. Het budgettaire beslag van de BOR over de periode 2010 tot en met 2016 bedraagt € 2,8 miljard. Daarvan hebben ongeveer 12.600 verkrijgers geprofiteerd. Daarvan waren ongeveer 300 verkrijgers goed voor € 1,134 miljard, 5.100 verkrijgers voor € 1,408 miljard en 7.300 verkrijgers goed voor € 257 miljoen. Voor de eerder genoemde 300 verkrijgers bedraagt de gemiddelde verkrijging € 19 miljoen. (Totaal dus € 5,7 miljard) 

Het is dus niet verwonderlijk dat het bouwstenen rapport met beleidsopties komt om de BOR te beperken. Gedacht wordt aan het wettelijk aanmerken van vastgoedexploitatie als beleggingsvermogen waardoor de BOR op dit vermogen niet meer van toepassing is.

Verder wordt gedacht om de vrijstelling over de waarde going-concern te verlagen naar 25%. Kennelijk komt dan de huidige vrijstelling van € 1.102.209 geheel te vervallen en wordt deze met de oude vrijstelling van 83% ingeruild voor één vrijstelling van 25%. Daarbij wordt de vrijstelling ook nog eens afgetopt op € 5 miljoen ondernemingsvermogen.  De huidige vrijstelling van 100% van het verschil tussen de liquidatiewaarde en de lagere waarde going-concern, voor agrariërs zeer belangrijk, zou kunnen blijven bestaan.

Gezien alle voorwaarden die aan de toepassing van de BOR zitten, is voor een vermogensoverdracht, met toepassing van de BOR afhankelijk van de uitgangssituatie, 3- tot 8 jaar nodig. Wil je hiervan nog profiteren? Wacht niet te lang. Het zou best weleens “Nu of nooit” kunnen zijn.

Vragen?

Neem bij vragen over deze regeling contact op met Nico Verhagen of één van onze andere fiscaal adviseurs. Zij helpen je graag inzicht te verkrijgen wat deze regeling voor jou kan betekenen. 

Nico Verhagen

Nico Verhagen

Senior fiscaal adviseur

088 2532258 | nverhagen@alfa.nl


Meer over Nico