Banner

Voorstel ingrijpende wijziging Box 3 belasting ingetrokken

1 juli 2020 | Door:  Roel Smedts

Het voorstel om inkomsten uit sparen en beleggen anders te belasten is van de baan. In het voorstel van oud staatssecretaris Snel zou de heffing over beleggingen en onroerend goed fors hoger worden ten opzichte van de huidige box 3 belasting. Volgens huidig staatssecretaris Vijlbrief werd er in het voorstel een te groot verschil gemaakt tussen het bedrag dat over rendementen uit beleggingen zou worden betaald ten opzichte van wat er over spaarrente betaald zou worden.

Huidige box 3 belasting

Inkomsten uit sparen en beleggen worden belast in box 3, waarbij nu wordt uitgegaan van een fictief rendement. Dit fictieve rendement loopt op naarmate men meer vermogen bezit. Momenteel loopt dit op van minimaal 1,79% tot maximaal 5,28%. Over dit fictieve rendement betaalt de belastingplichtige 30% belasting.

Ingetrokken voorstel box 3 belasting

Oorspronkelijk was het idee om vanaf 2022 inkomsten uit sparen anders te belasten dan overige vermogensinkomsten, zoals uit beleggen. Dit vanwege de extreem lage spaarrente die al een aantal jaren aanhoudt. Op die manier zouden vermogensinkomsten eerlijker worden belast.

Werkelijke rendement belasten

Vijlbrief zou het liefst het werkelijke rendement in box 3 belasten, maar omdat de Belastingdienst dit rendement niet kent, is dit onuitvoerbaar. Daarom wil hij een simpeler en eerlijker systeem invoeren.

Kleine spaarder en belegger ontzien

Volgens de staatssecretaris moet in een dergelijk systeem de kleine spaarder en belegger in hoge mate worden ontzien. Dit is mogelijk door het bedrag waarover spaarders en beleggers geen belasting betalen, aanzienlijk te verhogen. De bewindsman maakt hierbij wel de kanttekening dat dit dan wel mogelijk moet zijn.

Toekomst

De staatssecretaris heeft tegelijkertijd met de intrekking van het voorstel aangekondigd dat hij op zoek zal gaan naar een alternatief. Hierbij overweegt hij serieus het bedrag waarover belastingplichtigen geen belasting betalen “als dat kan, aanzienlijk te verhogen”. Op Prinsjesdag zal het nieuwe voorstel gepresenteerd worden.

Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Als klant word je door Alfa actief geadviseerd als wijzigingen positief of nadelig voor je kunnen uitpakken. Als je vooraf vragen hebt neem dan contact op met één van onze adviseurs.

 

Roel Smedts

Roel Smedts

Fiscaal adviseur

088 2532161 | rsmedts@alfa.nl


Meer over Roel